Subscribe and receive GearLaunch blog updates

Get free ecommerce marketing tips delivered directly to your inbox. You can unsubscribe anytime.

New Product Category: Selling Posters

March 24, 2017 0 Comments

In December, we released mugs on our platform, which made a huge impact on our GearLaunch Partners and their customers. We’re excited to announce that in addition to mugs and t-shirts, Partners can showcase designs to engage their customers with posters!

There are currently four poster sizes, available in both vertical and horizontal options:

  • 11x17
  • 16x24
  • 18x24
  • 24x36

With our tiered pricing structure, we offer some of the lowest base costs in the industry for posters. Partners will receive the following base cost discounts:

alt

Are you ready to get started with posters? View our FAQ below for some quick insights on formatting and designs!

What is the resolution for printed posters?

Posters will be printed at 300 DPI (dots per inch).

What is the recommended size for poster artwork?

Posters come in a variety of sizes, so there is no single set of dimensions that works for all. The most important consideration is to use artwork with the highest level of resolution, and that will scale well when expanded. If you have designs that span the full poster, we recommend you use artwork that will match the dimensions of the poster. For example, 24x36 posters at 300 DPI can have an artwork size of maximum 7200x10800px.

Also keep in mind the aspect ratios are different for poster sizes. 18x24’’ posters have a 3x4 aspect ratio while 24x36’’ posters have a 2x3 ratio

For best results, use artwork that does not have any transparent padding around the top/bottom/left/right edges. Any padding on the sides of your main artwork can risk decentering the image during printing, so go edge to edge!

What is a full bleed background color?

You should select full bleed as a color option when your artwork goes edge to edge on the poster, and your artwork does not require any other sort of background color. If you happen to select this option, but you do not upload edge to edge artwork, we will default to a white background.

Can I add posters to campaigns with other products?

Yes! However, keep in mind that your design should scale and work appropriately with each product type in your campaign. For example, artwork that is taller than wide may work for shirts and vertical posters, but not for horizontal posters.


Vài tháng 12, chúng tôi đã ra mắt mugs, mà theo chúng tôi được biết là đã tạo ra nhiều thay đổi tích cực cho sellers và người mua hàng. Nay chúng tôi vui mừng thông báo là ngoài áo Tshirt và mug, chúng tôi đã có thêm poster.

Đây là bốn sizes, có sẵn cỡ ngang và dọc cho bạn dễ dàng thể hiện thiết kế của mình.

  • 11x17
  • 16x24
  • 18x24
  • 24x36

Hãy tận dụng mức giá hợp lý từ hệ thống tính giá theo hạn mức của chúng tôi nhé! Mời bạn xem danh sách và giá sản phẩm tại đây:

alt

Bạn đã sẵn sàng để bán poster chưa? Mời bạn xem FAQ để biết thêm chi tiết về format và thiết kế nhé!

Độ phân giải nào tốt nhất để in posters?

Posters sẽ được in ở 300 DPI (dots per inch).

Kích thước đề nghị cho poster artwork là gì?

Posters sẽ có rất nhiều size khác nhau, vì vậy sẽ không có kích một bộ kích thước nào chuẩn cho tất cả. Điều quan trọng nhất là bạn nên dùng artwork với độ phân giải cao nhất để hình có thể được in chuẩn nhất ở kích thước lớn. Nếu bạn có thiết kế trải đầy poster, kích thước lớn sẽ giúp hình ảnh được dàn trải đẹp hơn. Nếu bạn có những thiết kế nguyên size, chúng tôi khuyến khích bạn sử dụng những artwork mà sẽ vừa với kích cỡ của poster. Thí dụ, poster 24x36 300 DPU sẽ cần artwork size tối đa là 7200x10900px.

Bạn cần lưu ý là mọi tỉ lệ đều khác nhau tuỳ theo size của poster. 18x24" poster có tỷ lệ là 3x4, trong khi 24x36" có tỷ là 2x3

Để có hình ảnh đẹp nhất, nên sử dụng artwork không có transparent nằm dưới cạnh bên trên/ bên duới/trái/ phải. Bất cứ transparent nằm dưới của cạnh artwork sẽ làm cho hình ảnh canh không đúng vị trí khi in.

Tôi có thể thêm poster vào campaign cùng với các sản phẩm khác không?

Có! Tuy nhiên bạn cần lưu ý là thiết kế của bạn cần phải canh đúng tỷ lệ và các chỉ số kỹ thuật yêu cầu. Thí dụ, artwork mà chiều dài dài hơn chiều rộng có thể dùng cho áo nhưng không thể áp dụng cho poster theo chiều ngang.

Nicholas Graham
San Francisco