GearLaunch Blog

6 Last Minute Holiday Campaign Tips

Posted by Ngan Ton on Nov 29, 2018 9:00:00 AM
Find me on:

For Vietnamese, click here.

The most wonderful time of the year is here! Can you hear the sleigh bells ringing and profits singing? This final quarter is the peak time for sales (duh!), but amidst the excitement and campaign prep, it becomes increasingly easy to forget some critical campaign details. 

Don't hurt your sales this season. Go over our last minute holiday campaign tips and ensure you've covered these easily missed details!

1. Christmas delivery dates

Amazon Prime's 2-day delivery have set a new standard for shipping. Because POD products work on a different schedule, this information needs to be made clear for shoppers. The last thing you want is deliveries made after Christmas and a mob of angry customers.

Tip: Use this as an opportunity to email and inform your customers. There's nothing like a good ole' time limit to get people clicking!

2. Product Descriptions

While your normal product descriptions are undoubtedly spectacular, the holidays are a special time for limited edition campaigns. Have some fun, get a little creative, and add some holiday spirit to your product descriptions. 

Your first and foremost priority should always be to inform, but that doesn't mean you can't try for a smile. Check out this perfect example from ThinkGeek:

Screenshot_Cats in Ugly Sweaters Wreath I ThinkGeek_11-23-2018_15_19_30

3. KeyWORD rESEARCH AND BUDGET

You may be cutting it too close with this one as the holiday shopping season is already in full swing. Consumers may rely on a few favorites for a lot of their shopping but much of their research phase is spent asking around or simply Googling for more information on a specific product. If you're already a step ahead, then don't forget to closely monitor your campaigns and make adjustments. If you've completely forgotten to test keywords, then let this be a lesson for next year!

4. Encourage Reviews

For every new visitor checking out your brand, it takes a leap of faith to commit to a purchase. Make the leap just a little bit easier by ensuring your social media pages and landing pages have a healthy number of satisfied comments and reviews from previous customers. You can encourage these reviews by simply reaching out and asking or offering a small future discount to customers who are willing to offer their honest opinion.

5. Plan ahead

Every action you take should be recorded. These are valuable lessons for next year. Starting again from scratch is a costly mistake.

6. Updated banners 

Bring some seasonal cheer to your store assets and let users know you're just as excited for the holidays as they are. This time of year brings everyone together and has the potential to give some life and character to your brand.

There you have it—our last minute checklist to ensure you hit the ground running when it comes to marketing activity this holiday season. Have a happy selling season!

New call-to-action

6 MẸO CHO CÁC CHIẾN DỊCH CUỐI CÙNG CỦA MÙA LỄ HỘI MUA SẮM

Thời điểm tuyệt vời nhất trong năm đã tới! Bạn có nghe thấy tiếng chuông reo và lợi nhuận nhảy múa chưa? Đây là thời gian cao điểm để bán hàng, giữa sự bộn bề với nhiều chiến dịch khác nhau, mà đôi khi chúng ta quên mất một số chiến dịch mấu chốt.

Sau đây là những mẹo vô cùng quan trọng cho mùa lễ và đảm bảo chúng ta không bỏ lỡ bất kì chi tiết nào!

1. GIAO HÀNG DỊP LỄ GIÁNG SINH

Giao hàng trong 2 ngày của Amazon Prime đã thiết lập một tiêu chuẩn mới cho giao hàng. Do các sản phẩm POD hoạt động theo một lịch trình và mô hình khác, vì vậy thông tin này cần được làm rõ cho người mua sắm. Cuối cùng, bạn không muốn giao hàng sau Giáng Sinh và nhận phản hồi giận giữ của khách hàng.

Mẹo: Sử dung cơ hội này để email và thông báo khách hàng. Đây là thời gian đặc biệt để khách nhấn vào các email!

2. MÔ TẢ SẢN PHẨM

Mùa lễ mua sắm là cơ hội đặc biệt cho các chiến dịch sản phẩm giới hạn. Hãy thỏa sức sáng tạo và thêm vài nội dung ngày lễ vào phần mô tả sản phẩm của bạn.

Việc ưu tiên hàng đầu và quan trọng nhất là luôn luôn thông báo, nhưng không có nghĩa là bạn không thể thử những điều mới mẻ. Hãy xem qua ví dụ hoàn hảo sau từ ThinkGeek:

Screenshot_Cats in Ugly Sweaters Wreath I ThinkGeek_11-23-2018_15_19_30

3. NGHIÊN CỨU TỪ KHÓA VÀ QUẢN LÝ NGÂN SÁCH

Bạn có thể cắt giảm chi phí vì sắp hết ngày lễ hội mua sắm. Người tiêu dùng có thể mua một sản phẩm dựa vào sở thích cá nhận nhưng hầu hết họ dành thời gian đi kiểm tra thông tin trên Google. Đừng quên kiểm tra sát sao các chiến dịch và chỉnh sửa hợp lí. Nếu bạn đã quên hoàn toàn kiểm tra từ khóa, thì hãy coi đây là bài học cho năm sau.

4. KHUYẾN KHÍCH KHÁCH HÀNG ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

Đối với mỗi khách hàng vào kiểm tra thương hiệu của bạn, đều có cơ hội họ sẽ mua hàng. Tăng lượng chuyển đổi bằng cách tăng phản hồi tích cực của khách hàng tại trạng bán hàng. Bạn có thể dễ dàng khuyến khích khách hàng của mình để lại phản hồi bằng cách liên lạc họ giúp đỡ hoặc cung cấp các khuyến mại cho khách hàng với những đơn hàng trong tương lai.

5. LÊN KẾ HOẠCH TRƯỚC

Mọi hoạt động, trải nghiệm cần được lưu lại và đây là những bài học quý giá cho năm sau. Bắt đầu lại từ đầu hay lặp lại lỗi là sai lầm khá tốn kém.

6. CẬP NHẬT BANNER

Mang tới hương vị mùa lễ tới cửa hàng của bạn bằng cách thay đổi banner, hình ảnh để cho khách hàng thấy rằng bạn rất phấn khởi khi ngày lễ tới. Đây là thời điểm hoàn hảo để mọi người gắn kết lại với nhau và cơ hội mang lại sự sống cho thương hiệu của bạn.

Đây là toàn bộ mẹo cần lưu ý cho các hoạt động marketing cho store của bạn cho mùa mua sắm này. Chúc bạn một mùa bán hàng vui vẻ!

New call-to-action

Topics: Tips and Tactics, Holidays

The GearLaunch Blog

We're here to help you grow by providing the latest in:

  • Ecommerce News
  • Marketing Strategy
  • Exclusive insights

 

Subscribe to Email Updates

Recent Posts