GearLaunch Blog

3 Unofficial Sales Holidays You Probably Forgot

Posted by Ngan Ton on Oct 31, 2018 5:00:00 PM
Find me on:

For Vietnamese, click here.

During November and December, major retailers will dedicate plenty of time and resource to marketing the major sales holidays – Thanksgiving Day, Black Friday, and Cyber Monday. But there are hidden opportunities to be had among the “unofficial” sales holidays.

Have you heard?

This graph from Custora shows ecommerce revenue by day for 2015 versus 2014:

Custora Ecommerce Unofficial Holidays

The ticks in revenue data outside of the major holidays mark additional earning opportunities for online retailers. These are just a few to consider:

Green Monday (December 10th) – eBay coined this one in 2007 to reference their best sales day in December. As you can see from the graph, it remains a popular day for business.

Super Saturday (December 22nd) – The notorious last Saturday before Christmas typically triggers panic mode for procrastinators.

Free Shipping Day (December 14th) - While many businesses are beginning to offer free shipping across the board, Free Shipping Day initially began in 2008 as an effort to extend the online shopping season past its peak on Cyber Monday. If you plan on participating, don’t forget to submit your website to freeshippingday.ca and freeshippingday.com for free traffic.

As for the major holidays you should be planning for:

Thanksgiving (November 22nd): On the fourth Thursday of every November, American families gather and celebrate Thanksgiving. Most families follow traditions from the first Thanksgiving, including the feast, watching the Macy's Thanksgiving Day Parade, breaking the wishbone, and more.

Black Friday (November 23rd): "Black Friday" is the informal name for the day following Thanksgiving Day, and has been regarded as the beginning of the country's Christmas shopping season since 1952. Many retailers recoup a considerable portion of their business through Black Friday promotional events.

Cyber Monday (November 26th): The first Monday after Thanksgiving Cyber Monday was coined by Shop.org in 2005. In 2017, it was the biggest single biggest shopping day of the year. According to Adobe Digital Insights, online shoppers spent $6.6 billion, 16.5% more than the previous year.

Hanukkah (December 2-10): The most celebrated Jewish holiday in the US, it is a great opportunity for online retailers to increase sales. For 8 days, families gather together to party and exchange gifts just like on Christmas.

Christmas Eve (December 24th): At this time people are ready to celebrate and most orders are already received. Online retailers shouldn’t expect to make lots of sales this day, but they must be ready to provide premium support to their clients. You don’t want to make customers angry because nobody is picking up the phone or responding to emails.

Christmas Day (December 25th): On this day, people are actively searching for good offers and bargains from stores looking to get rid of holiday inventory.

New Year’s Eve (December 31st): The last day of the year and the time when everybody is preparing to celebrate. At this point, each store has a different policy – some are closed, some stay open until a certain hour. This is when you can stand out if you offer your service the whole day or for normal business hours.

 

New call-to-action

 

-----

 

NHỮNG NGÀY NGHĨ LỄ CÓ THỂ BẠN ĐÃ QUÊN

Thời gian tháng 11 và tháng 12 là thời điểm các đại lý bán lẻ có nhiều cơ hội gia tăng doanh số nhất. Những dịp như Ngày Lễ Tạ Ơn, Ngày Thứ Sáu Đen Tối (Black Friday) và ngày Thứ Hai Không Gian Mạng (Cyber Monday). Tuy nhiên ngoài những dịp này ra, còn có những cơ hội tìm ẩn để bán hàng trong những sự kiện sales “không chính thức" khác.

Bạn đã từng nghe đến?

Biểu đồ dưới đây từ Custora là biểu đồ về doanh thu theo từng ngày của năm 2015 so với 2014

Custora Ecommerce Unofficial Holidays

Các dấu tích trong dữ liệu doanh thu nằm ngoài các ngày lễ lớn đánh dấu thêm cơ hội kiếm tiền cho các nhà bán lẻ trực tuyến. Một số ngày lễ như:

Green Monday (10/12): Vào năm 2007, ebay tạo ra ngày này để tham khảo ngày bán hàng tốt nhất của họ vào tháng 12. Như bạn thấy từ biểu đồ, nó vẫn là một ngày bán hàng tốt cho các doanh nghiệp

Super Saturday (22/12): Ngày thứ bảy cuối cùng trước khi Giáng Sinh bắt đầu tạo nhiều động lực hơn cho những người mua hàng hay trì hoãn.

Free Shipping Day (14/12): Trong khi nhiều doanh nghiệp đang bắt đầu cung cấp free shipping. Free shipping chỉ mới bắt đầu phổ biến vào năm 2008, như là một nỗ lực để mở rộng mùa mua sắm trực tuyến thông qua đỉnh cao của nó vào ngày Cyber Monday. Nếu bạn dự định tham gia, đừng quên gửi trang web của bạn đến freeshippingday.ca và freeshippingday.com để có lưu lượng truy cập miễn phí.

Còn đây là những ngày lễ lớn bạn cần phải lên kế hoạch sớm:

Lễ Tạ Ơn - Thanksgiving (22/11): Vào ngày thứ năm, tuần thứ tư, của tháng 11, người Mỹ sẽ quây quần cùng bên gia đình của họ để ăn mừng ngày Lễ Tạ Ơn. Nhiều gia đình vẫn ăn mừng theo kiểu truyền thống, sẽ có đại tiệc, và sau đó là xem buổi diễu hành Thanksgiving Day Parade, và nhiều hoạt động khác.

Black Friday (23/11): “Black Friday” là tên gọi phổ biến cho ngày thứ sáu ngay sau Lễ Tạ Ơn. Từ năm 1952, ngày black friday được xem như ngày đầu tiên của mùa lễ hội mua sắm Giáng Sinh. Nhiều nhà bán lẻ đáng số lượng doanh thu cao đáng kể thông qua các chương trình khuyến mãi họ chạy trong ngày black friday này.

Cyber Monday (26/11): Ngày Cyber Monday, tức là ngày thứ hai đầu tiên sau Lễ Tạ Ơn, được giới thiệu bởi Shop.org vào năm 2005. Vào năm 2017, đây là ngày mua sắm lớn nhất trong năm. Theo Adobe Digital Insights, người mua sắm trực tuyến đã chi 6,6 tỷ USD trong  năm 2017, tăng 16,5% so với năm trước.

Hanukkah (2 - 10/12): Đây là ngày lễ của người Do Thái được ăn mừng nhiều nhất tại mỹ. Đây là cơ hội tốt để các đại lý bán lẻ tăng doanh thu. Trong 8 ngày này, các gia đình người Do Thái sẽ quây quần bên nhau tổ chức tiệc và trao đổi quà giống y như dịp Giáng Sinh

Ngày Trước Giáng Sinh (24/12): Vào thời điểm này, mọi người đã sẵn sàng để tham dự tiệc mừng, và cũng đã nhận được hết những món hàng mà họ mua. Trong ngày này, các nhà bán lẻ sẽ không đạt được doanh thu cao như những ngày khác, tuy nhiên, hãy sẵn sàng để cung cấp những sự hỗ trợ cần thiết cho khách hàng.

Ngày Giáng Sinh (25/12): Vào ngày này, mọi người đang tích cực tìm kiếm các ưu đãi tốt và giá rẻ từ các cửa hàng có đại giảm giá (những cửa hàng bán rẻ hết các mặt hàng cũ để có thể đem những mặt hàng mới về cho năm mới)

Giao Thừa (31/12): Ngày cuối cùng của năm và cũng là thời điểm mọi người chuẩn bị để ăn mừng. Tại thời điểm này, mỗi cửa hàng có một chính sách khác nhau - một số đóng cửa, một số vẫn mở cho đến một thời giờ nhất định. Đây là thời điểm mà bạn có thể nổi bật nếu bạn cung cấp dịch vụ của bạn cả ngày hoặc cho giờ làm việc bình thường.

Topics: Holidays

The GearLaunch Blog

We're here to help you grow by providing the latest in:

  • Ecommerce News
  • Marketing Strategy
  • Exclusive insights

 

Subscribe to Email Updates

Recent Posts