GearLaunch Blog

Royalty Free Design Resources for Print on Demand

Posted by Stacey Bishop on Jun 19, 2019 7:00:00 AM

For Vietnamese, click here.

You have an exciting idea for your brand new Print on Demand ecommerce business. The only problem…

You aren’t sure how to find popular designs you can use.

It can feel overwhelming if you don’t have free design resources at your fingertips. Creating a successful store means creating unique designs customers will love. Stealing someone else’s design or using images that are trademarked or copyrighted in any way can get your new business in hot water. It may seem that your resources are limited, but nothing could be further from the truth.

What is royalty free?

Royalty free is a license that allows for both personal and commercial use. Often, stock image sites charge a small fee to allow a customer to download an image for design or other creative uses. There are also other free resource sites online that don’t charge a fee, but to be sure your new design won’t give you trouble, it’s important to make certain the site specifically states how you can use the image.

There are some categories that are always free to use. Those include:

 • High school sports teams
 • State flags
 • NASA images
 • Landmarks

Ready for some amazing royalty free design resources for your Print on Demand store? We have a master list just for you!

Free design resources

Photography

Unsplash: This incredible website is brought to you by talented photographers worldwide and has 850,000+ high-resolution photos you can download and use.

Flickr commons: Flickr is a popular stock photography site, but they also have a commons project that allows creatives access to images with expired or otherwise unknown copyright restrictions free for creatives to use.

Public Domain Pictures: This site has two options for designers. You can pay a small fee to download a higher quality image or use their free download option. The site does warn that if you intend to use an image for commercial use, some photos may require a model or property release so be careful to avoid images with products.

Magdeleine: A small website with hand-picked free photos meant to inspire may be just what you need. With a heavy focus on nature, there are also abstract images, and a few focused on technology.

ISO Republic: With thousands of free CC0 photos to choose from, you can surf collections until you find the perfect photo. The blog has inspiration, tutorials, and even marketing information.

1 Million Free Pictures: It’s a fantastic source of free pictures, many of which are a bit more abstract than other sites. You can surf a variety of specific categories, however, there are many more sponsored links than some of the other sites.

Free Stock Photos: The images on this site are free to download and use for your designs. They have staff photographers that create many of the images but also acquire images from other sources as well. They do offer a few sponsored images provided by a 3rd party you can download for a small fee.  

Realistic Shots: A site dedicated to lifestyle photography, you can find gorgeous technology shots, travel images, and much more! Plus, you can sign up for 7 new free images delivered to your inbox every week.

Public Domain Archive: 100% free breathtaking stock photos with new images added weekly. The images are all free for personal or commercial use and will definitely inspire your designs.  

Pixabay: Haven’t found what you are looking for yet? With over 1 million free images and video, you are sure to find the right image for your design on Pixabay. Powered by a community of creatives, it’s a great site for your design needs!

Those are just some of our favorites. For even more sites for free stock photography and images, check out these 31 websites.

Photograph_Mockup

Typography

FontSquirrel: Fonts are often an important part of your design. This site is a great resource if you are looking for something specific for your next design. With hundreds of free fonts, you can download and incorporate them into your next design.

FontFabric: Founded in 2008 by Bulgarian Svet Simov, FontFabric is a delightful site with about 90 fonts available for free. Their team of designers also releases new fonts from time to time. It’s good to check for new releases if you didn’t find what you were looking for the first time.

Google Fonts: A fabulous resource with around 900 free fonts available. You can search their collection and filter them by width, style, and slant.

Free Goodies for Designers: If you are looking for something a little more custom, you might enjoy free goodies. These unique styles are free for personal or commercial use.

Typography_Mockup

Clip Art & Design Elements

Old Design Shop: A fantastic site for vintage style designs sure to inspire you, the old design shop is home to a variety of eclectic designs.

Designer Candies: Looking for something more up-to-date? Designer Candies might be exactly what you need. The freebies section contains a variety of resources free to download and use as you wish.

Media Militia: A great place if you are looking for 3D rendered images for your 2D designs. There is a variety of elements to choose from such as rendered typography, textures, lens flares, and much more!

Clipart_Mockup

Icons

The Noun Project: A vast database with more than 120,000 icons free for download, you can incorporate these into your designs. You can also share your own designs with the community.

Icon Monstr: While not as robust as The Noun Project, this site still has a wide variety of icons for free. There is plenty of design inspiration in their 308+ collections.

FlatIcon: With the largest database of free icons available in 64 formats, this site is famous for providing designers exactly what they need.

Icon_Mockup

Now that you have the right resources, you can start working on creating amazing designs for your Print on Demand business. You can also check out our list of free design tools online to help get you started.

You don’t have a store yet? Let us help! Click here to get started and you’ll be selling in no time!

-----

Tài nguyên thiết kế miễn phí cho cửa hàng POD của bạn

Bạn có một ý tưởng thú vị cho cửa hàng POD mới nhưng có một vấn đề bạn gặp phải là…

Bạn không chắc chắn làm thế nào để tìm thấy hình ảnh bạn có thể sử dụng.

Bạn có thể cảm thấy ngợp nếu bạn không có tài nguyên thiết kế miễn phí trong tầm tay. Thành lập một cửa hàng thành công có nghĩa là tạo ra các thiết kế độc đáo khách hàng sẽ yêu thích. Việc ăn cắp thiết kế của người khác hoặc sử dụng hình ảnh được đăng ký nhãn hiệu hoặc bản quyền theo bất kỳ cách nào có thể khiến doanh nghiệp mới của bạn gặp nguy hiểm.

Quyền sử dụng không chịu phí Royalty Free là gì?

Royalty Free là một loại giấy cho phép cả cá nhân lẫn doanh nghiệp thương mại sử dụng. Thông thường, các kho hình ảnh sẽ tính một khoản phí nhỏ để cho phép khách hàng tải xuống một hình ảnh để thiết kế hoặc sử dụng để sáng tạo. Ngoài ra còn có các trang web tài nguyên trực tuyến miễn phí khác không tính phí, nhưng để chắc chắn rằng thiết kế mới của bạn không mang lại rắc rối sau này, điều quan trọng là bạn phải đảm bảo tham khảo kỹ các thông tin liên quan đến cách bạn có thể sử dụng hình ảnh trên các trang web.

Có một số hạng mục bạn có thể sử dụng miễn phí bất kỳ lúc này, bao gồm:

 •   Đội thể thao trường trung học
 •   Cờ các bang
 •   Hình ảnh NASA
 •   Các địa danh

Bạn đã sẵn sàng để biết đến các nguồn royalty free cho cửa hàng của mình chưa? Chúng tôi đã tổng hợp ở đây một danh sách dành riêng cho bạn!

Tài nguyên thiết kế miễn phí

Nhiếp ảnh

Unsplash: Trang web này được mang đến cho bạn bởi các nhiếp ảnh gia tài năng trên toàn thế giới và có hơn 850.000 bức ảnh với độ phân giải cao, bạn có thể tải xuống và sử dụng.

Flickr commons: Flickr là một kho hình ảnh phổ biến, nhưng họ cũng có các dự án cho phép người dùng truy cập vào hình ảnh đã hết hạn hoặc không rõ bản quyền.

Public Domain Pictures: Trang web này có hai lựa chọn cho các nhà thiết kế. Bạn có thể trả một khoản phí nhỏ để tải xuống hình ảnh chất lượng cao hơn hoặc sử dụng tùy chọn tải xuống miễn phí của họ. Trang web này cũng có nêu các cảnh báo nếu bạn có ý định sử dụng hình ảnh cho mục đích thương mại, một số hình ảnh có thể yêu cầu sự cho phép của người mẫu hoặc chủ hình ảnh, vì vậy hãy cẩn thận để tránh sử dụng các hình ảnh này.

Magdeleine: Một trang web nhỏ với những bức ảnh miễn phí đã được lựa chọn nhằm mục đích truyền cảm hứng có thể là thứ bạn cần. Với sự tập trung hầu như vào các chủ đề thiên nhiên, trang này cũng có những hình ảnh trừu tượng, và một số ít tập trung vào công nghệ.

ISO Republic: Với hàng ngàn ảnh CC0 miễn phí để lựa chọn, bạn có thể tìm kiếm trong các bộ sưu tập cho đến khi tìm thấy bức ảnh hoàn hảo. Blog có các thông tin để truyền cảm hứng, hướng dẫn, và thậm chí thông tin tiếp thị cho bạn.

1 Million Free Pictures: Đây là một nguồn hình ảnh miễn phí tuyệt vời, trang này có nhiều các hình ảnh trừu tượng hơn một chút so với các trang web khác. Bạn có thể tìm kiếm trên nhiều danh mục được phân chia cụ thể, tuy nhiên, tại trang này bạn sẽ thấy nhiều link quảng cáo hơn một số trang web khác.

Free Stock Photos: Hình ảnh trên trang web này được tải xuống và sử dụng miễn phí cho các thiết kế của bạn. Họ có các nhiếp ảnh gia để cung cấp các hình ảnh nhưng họ cũng lấy thêm từ các nguồn khác. Bên cạnh đó, họ cung cấp một vài hình ảnh được tài trợ do bên thứ 3 cung cấp mà bạn có thể tải xuống với một khoản phí nhỏ.

Realistic Shots: Một trang web dành riêng cho các hình ảnh phong cách sống, bạn có thể tìm thấy những bức ảnh công nghệ tuyệt đẹp, hình ảnh du lịch, và nhiều hơn nữa! Ngoài ra, bạn có thể đăng ký để nhận 7 hình ảnh miễn phí mới được gửi đến hộp thư đến của bạn mỗi tuần.

Public Domain Archive: 100% hình ảnh tuyệt đẹp miễn phí với các hình ảnh mới được thêm vào hàng tuần. Các hình ảnh miễn phí có thể sử dụng cho mục đích cá nhân hoặc thương mại này chắc chắn sẽ truyền cảm hứng cho các thiết kế của bạn.

Pixabay: Bạn vẫn chưa tìm thấy điều bạn mong muốn? Với hơn 1 triệu hình ảnh và video miễn phí, bạn chắc chắn sẽ tìm thấy hình ảnh phù hợp với thiết kế của mình trên Pixabay. Được hỗ trợ bởi một cộng đồng sáng tạo, đây là một trang web tuyệt vời cho nhu cầu thiết kế của bạn!

Trên đây chỉ là một số trang yêu thích của chúng tôi. Để biết thêm các trang khác, bạn có thể tham khảo 31 trang miễn phí tại đây.

Photograph_Mockup

Kiểu chữ

FontSquirrel: Phông chữ thường là một phần quan trọng trong thiết kế của bạn. Trang web này là một tài nguyên tuyệt vời nếu bạn đang tìm kiếm một cái gì đó cụ thể cho thiết kế tiếp. Với hàng trăm phông chữ miễn phí, bạn có thể tải xuống và kết hợp chúng vào thiết kế tiếp theo của mình.

FontFabric: Được thành lập vào năm 2008 bởi Bulgari Svet Simov, FontFabric là một trang web thú vị với khoảng 90 phông chữ có sẵn miễn phí. Đội ngũ thiết kế của họ cũng phát hành phông chữ mới theo thời gian. Bạn có thể kiểm tra trong các bản phát hành mới nếu bạn không tìm thấy những gì bạn muốn trong lần tìm kiếm đầu tiên.

Google Fonts: Một nguồn tài nguyên khổng lồ với khoảng 900 phông chữ miễn phí có sẵn. Bạn có thể tìm kiếm trong bộ sưu tập và lọc theo chiều rộng, kiểu và độ nghiêng.

Free Goodies for Designers: Nếu bạn đang tìm kiếm một cái gì đó tùy chỉnh hơn một chút, bạn có thể sử dụng free goodies. Những phong cách độc đáo này miễn phí để sử dụng cho mục đích cá nhân hoặc thương mại.

Typography_Mockup

Clip Art & Design Elements

Old Design Shop: Một trang web cho các thiết kế theo phong cách cổ điển chắc chắn sẽ truyền cảm hứng cho bạn.

Designer Candies: Bạn đang tìm kiếm cái gì đó cập nhật hơn? Designer Candies có thể là nơi bạn cần. Các mục miễn phí chó chứa rất nhiều nguồn khác nhau mà bạn có thể tải miễn phí và tuỳ ý sử dụng.

Media Militia: Một nơi lý tưởng nếu bạn đang tìm kiếm hình ảnh hiển thị 3D cho thiết kế 2D của mình. Có nhiều yếu tố để lựa chọn như rendered typography, texture, len flare và nhiều hơn thế nữa!

Clipart_Mockup

Biểu tượng

The Noun Project: Một cơ sở dữ liệu rộng lớn với hơn 120.000 biểu tượng miễn phí để tải, bạn có thể kết hợp chúng vào thiết kế của mình. Bạn cũng có thể chia sẻ thiết kế của riêng bạn với cộng đồng.

Icon Monstr: Mặc dù không lớn như The Noun Project, trang web này vẫn có rất nhiều biểu tượng miễn phí. Có rất nhiều cảm hứng thiết kế trong bộ sưu tập 308+ của họ.

FlatIcon: Với cơ sở dữ liệu lớn nhất về các biểu tượng miễn phí có sẵn ở 64 định dạng, trang web này nổi tiếng vì cung cấp cho các nhà thiết kế chính xác những gì họ cần.

Icon_Mockup

Bây giờ bạn đã có nguồn tài nguyên phù hợp, bạn có thể bắt đầu tạo các thiết kế tuyệt vời cho doanh nghiệp POD của mình. Bạn cũng có thể kiểm tra các công cụ thiết kế miễn phí trực tuyến để giúp bạn bắt đầu.

Bạn chưa có cửa hàng nào? Hãy để chúng tôi giúp bạn! Nhấn vào đây để bắt đầu và bạn sẽ có thể bán hàng ngay lập tức!

Topics: Tips and Tactics, Entrepreneurship, Print-on-Demand

The GearLaunch Blog

We're here to help you grow by providing the latest in:

 • Ecommerce News
 • Marketing Strategy
 • Exclusive insights

 

Subscribe to Email Updates

Recent Posts