GearLaunch Blog

How to win with niche marketing

Posted by Stacey Bishop on Apr 17, 2019 8:00:00 AM

For Vietnamese, click here

One of the best ways to be successful in Ecommerce businesses is to choose the right niche for you. The more narrow your niche, the better your sales will be. A common mistake when starting out in Ecommerce is selling too many items and targeting too broad of an audience. The better you understand your business, your goals, and your audience, the better off you’ll be in the long run.

What is niche marketing?

Niche marketing means targeting a very narrow part of the market based on identifying the needs and wants of your audience. According to the Business Dictionary, it means “Concentrating all marketing efforts on a small but specific and well-defined segment of the population.” It helps you differentiate your brand in an otherwise saturated market and can be the difference between success and failure.

Don’t be afraid to narrow your niche.

The more narrow your focus, the less competition you will have in your Ecommerce store. People love unique items that speak to what they know and love in their everyday lives. It also costs less in ad spend when you market to a targeted audience. Reaching everyone in a larger, more generalized category requires more marketing dollars and generally produces a lower conversion rate. You are also competing with many more businesses.

3 tips for finding the best ecommerce niche for your business

If you are just getting started, you might be at a loss about how to discover what niche market you want to target.

Some common ways to identify your niche might be:

 • Geographical location of your target audience
 • Lifestyle
 • Occupation
 • Activities
 • Habits
 • Culture
 • Style

niche-02-01

The best niches are easy to define and pick out of a crowd. Think about the ‘pain points’ of the audience you want to target and how your products address those problems.

Here are our 3 top tips for finding the best niche for your Ecommerce business.

Tip #1: Do your research

After you have a good idea of what niche you want to target, you need to do some research. You can use free online tools like Ubersuggest to do some keyword research. You can also use Google Trends to see what is trending in a certain niche.  If you are targeting a specific geographical location, research the area and understand what people are looking for online because they can’t find them locally. Sometimes T-shirts specific to a local audience are difficult to find anywhere but online.

Tip #2: Choose your niche wisely

Choosing too large of a niche can often mean failure for new ecommerce businesses. It’s also important not to focus only on major holidays. Think about how your products will provide value.

Ask yourself:

 • What are they buying?
 • How often are they buying?
 • Does your product address a pain point?
 • Will your products meet their needs?
Tip #3: Know your competition

Understanding what your competition is already doing is a great way to think about your business. Look at their customers as well. What niches are they targeting? You may be able to find gaps in their marketing and products they are selling that would be a perfect niche for your business. If you think your niche might be too narrow, using a free tool like Google Shopping Insights can help you determine whether or not you are on the right track.

Remember, the key to your success in ecommerce is understanding what you are trying to accomplish and knowing your audience. Spending time doing some research will pay off in the long run. And while you are working hard to find the perfect niche, watch out for these 9 mistakes many new ecommerce businesses make.

Need more help marketing your business? Download our guide to running Niche promos all year long.

Download Ebook

---

Làm sao để thắng lợi trên thị trường của bạn

Một trong những cách tốt nhất để thành công trong các doanh nghiệp thương mại điện tử là chọn thị trường thích hợp cho bạn. Thị trường của bạn càng cụ thể, doanh số của bạn sẽ càng tốt. Một lỗi phổ biến khi bắt đầu trong thương mại điện tử là bán quá nhiều mặt hàng và nhắm mục tiêu quá rộng. Bạn càng hiểu rõ về doanh nghiệp của mình, mục tiêu và đối tượng của bạn, thì bạn sẽ càng có lợi trong thời gian dài.

Niche marketing là gì?

Niche marketing có nghĩa là nhắm mục tiêu tới một phần rất hẹp của thị trường dựa trên việc xác định nhu cầu và mong muốn của khách hàng của bạn. Theo Từ điển kinh doanh, nó có nghĩa là “Tập trung tất cả các nỗ lực tiếp thị vào một phân khúc dân số nhỏ nhưng cụ thể và được xác định rõ ràng.” Nó giúp bạn phân biệt thương hiệu của mình trong một thị trường bão hòa và có thể là sự khác biệt giữa thành công và thất bại.

Đừng sợ hãi khi thu hẹp thị trường của bạn.

Càng thu hẹp trọng tâm của bạn, bạn sẽ càng ít cạnh tranh trong thị trường thương mại điện tử của mình. Mọi người thích những món đồ độc đáo nói lên những gì họ biết và yêu thích trong cuộc sống hàng ngày. Nó cũng tốn ít chi phí hơn trong chi tiêu quảng cáo khi bạn tiếp thị cho đối tượng đã được xác định. Tiếp cận tất cả mọi người trong một danh mục lớn hơn đòi hỏi nhiều tiền tiếp thị hơn và thường tạo ra tỷ lệ chuyển đổi thấp hơn. Bạn cũng sẽ phải cạnh tranh với nhiều doanh nghiệp hơn.

3 mẹo để tìm kiếm thị trường dành cho doanh nghiệp của bạn

Nếu bạn chỉ mới bắt đầu, bạn có thể không biết làm thế nào để khám phá thị trường ngách nào bạn muốn nhắm mục tiêu.

Một số cách phổ biến để xác định thích hợp của bạn có thể là:

 • Vị trí địa lý của đối tượng mục tiêu của bạn
 • Lối sống
 • Nghề nghiệp
 • Hoạt động
 • Thói quen
 • Văn hóa
 • Phong cách

niche-02-01

Cách tốt nhất là xác định 1 đối tượng và chọn ra từ một đám đông. Hãy suy nghĩ về điểm đau thương của đối tượng bạn muốn nhắm làm mục tiêu và cách sản phẩm của bạn giúp giải quyết những vấn đề đó. Dưới đây là 3 lời khuyên hàng đầu của chúng tôi để tìm ra thị trường thích hợp nhất cho doanh nghiệp thương mại điện tử của bạn.

1. Tiến hành nghiên cứu

Sau khi bạn có một ý tưởng tốt về lĩnh vực bạn muốn nhắm mục tiêu, bạn cần thực hiện một số nghiên cứu. Bạn có thể sử dụng các công cụ trực tuyến miễn phí như Ubersuggest để thực hiện một số nghiên cứu từ khóa. Bạn cũng có thể sử dụng Google Xu hướng để xem xu hướng nào trong một thị trường nhất định. Nếu bạn đang nhắm mục tiêu đến một vị trí địa lý cụ thể, hãy nghiên cứu khu vực và hiểu những gì mọi người đang tìm kiếm trực tuyến vì họ có thể tìm thấy chúng tại địa phương. Đôi khi áo phông dành riêng cho khán giả địa phương rất khó tìm thấy ở bất cứ đâu ngoài trực tuyến.

2. Chọn thị trường nhắm tới của bạn một cách khôn ngoan

Chọn một thị trường ngách quá lớn thường dẫn đến thất bại cho các doanh nghiệp thương mại điện tử mới. Nó cũng quan trọng không chỉ tập trung vào các ngày lễ lớn. Hãy suy nghĩ về cách sản phẩm của bạn sẽ cung cấp giá trị.

Tự hỏi mình đi:

 • Họ mua gì?
 • Họ có thường xuyên mua hàng không?
 • Sản phẩm của bạn giải quyết một điểm đau?
 • Sản phẩm của bạn sẽ đáp ứng nhu cầu của họ?
3. Biết đối thủ của bạn

Hiểu những gì đối thủ của bạn đang làm là một cách tuyệt vời để suy nghĩ về doanh nghiệp của bạn. Nhìn vào khách hàng của họ là tốt. Họ đang nhắm mục tiêu gì? Bạn có thể tìm thấy những lỗ hổng trong tiếp thị và sản phẩm họ đang bán sẽ là một phân khúc hoàn hảo cho doanh nghiệp của bạn. Nếu bạn nghĩ rằng thị trường của bạn có thể quá hẹp, sử dụng một công cụ miễn phí như Google Shopping Insights có thể giúp bạn xác định liệu bạn có đang đi đúng hướng hay không.

Hãy nhớ rằng, chìa khóa thành công của bạn trong thương mại điện tử là hiểu những gì bạn đang cố gắng thực hiện và biết đối tượng của mình. Dành thời gian thực hiện một số nghiên cứu sẽ trả hết trong thời gian dài. Và trong khi bạn đang làm việc chăm chỉ để tìm ra thị trường ngách hoàn hảo, hãy coi chừng 9 sai lầm mà nhiều doanh nghiệp thương mại điện tử mới mắc phải.

Cần thêm trợ giúp tiếp thị doanh nghiệp của bạn? Tải về hướng dẫn của chúng tôi để chạy quảng bá Niche suốt cả năm.

Download Ebook

 

Topics: Marketing

The GearLaunch Blog

We're here to help you grow by providing the latest in:

 • Ecommerce News
 • Marketing Strategy
 • Exclusive insights

 

Subscribe to Email Updates

Recent Posts