GearLaunch Blog

Espresso Yourself: A Seller's Guide to Mugs

Posted by Ngan Ton on Mar 6, 2019 8:57:51 AM
Find me on:

What’s better than a morning cup of joe or a fragrant cup of tea? How about a mug created specifically for your niche audience? Use this guide to customize your own mug creation with a silly saying or unforgettable imagery, then sell it to your niche audience

gerlaunch mugs

Size: 11 Oz.
Unit Cost: $6.45
Color(s): Black and White
Suggested Retail Value: $19.99

Size: 15 Oz.
Unit Cost: $7.95
Color(s): Black and White
Suggested Retail Value: $22.99

Target Audience
Here are few target markets you can start with:

 • Office Professionals 
 • Coffee/Tea Lovers
 • Newlyweds
 • New Homeowners

Facebook Targeting

On Facebook, your targeting can get a bit more focused.

 • Couples: For a cute touch, offer matching "his" and "hers" mugs.
 • Animal Lovers: For specific animal lovers, try "World's Best Cat Dad" or "#1 Dog Mom"

Call-to-Action

Get shoppers excited about your product and tell them what to do next.

 • Drink your hot beverage in style with this cute mug. Get yours today!
 • Kick the weekday blues by sipping your fave beverage from this mug. Available now!
 • Add a touch of fun to your morning coffee, evening tea, and everything in between with this mug. Get one while you can!
 • Make morning coffees more enjoyable with this new classic. Shop now!

 

New call-to-action

-----

ESPRESSO YOURSELF: A SELLER'S GUIDE TO MUGS

Điều gì có thể tuyệt hơn một tách cà phê sáng hay một chén trà thơm ngào ngạt? Bạn có ý tưởng về việc tạo một dòng cốc riêng cho đối tượng khách hàng của bạn, nếu không hay tham khảo những gợi ý nhỏ của chúng tôi xem sao.

gerlaunch mugs

Kích cỡ: 11 Oz.
Giá gốc: $6.45
Màu sắc : Đen và Trắng
Gợi ý giá bán lẻ: $19.99

Kích cỡ: 15 Oz.
Giá gốc: $7.95
Màu sắc: Đen và Trắng
Gợi ý giá bán lẻ: $22.99

Đối tượng tiềm năng

Dưới đây là vài nhóm đối tượng bạn có thể bắt đầu nhắm tới:

 • Dân văn phòng
 • Người hay uống trà/cà phê
 • Cặp đôi mới cưới
 • Người mới mua nhà

Facebook Targeting

Trên Facebook, bạn có thể nhắm đến cụ thể hơn

 • Cặp đôi: Sẽ dễ thương hơn nếu bạn có sản phẩm cốc “his” và “her”
 • Đôi động vật: Một số đôi con vật cụ thể, bạn có thể thử "World's Best Cat Dad" hoặc "#1 Dog Mom"

Kêu gọi hành động

Khiến khách hàng của bạn thêm hào hứng với sản phẩm và gợi ý họ mua hàng.

 • Drink your hot beverage in style with this cute mug. Get yours today! (Thưởng thức đồ uống yêu thích của bạn theo cách đặc biệt. Mua ngay hôm nay!)
 • Kick the weekday blues by sipping your fave beverage from this mug. Available now! (Quên đi muộn phiền cùng nhấp môi từ đồ uống yêu thích với chiếc cốc này!)
 • Add a touch of fun to your morning coffee, evening tea, and everything in between with this mug. Get one while you can! (Thêm chút thú vị cho tách cà phê sáng của bạn, trà tối ngay lúc này!)
 • Make morning coffees more enjoyable with this new classic. Shop now! (Cà phê sáng thêm đặc biệt với sản phẩm này. Mua ngay thôi)

 

New call-to-action


Topics: Guides, Tips and Tactics, Print-on-Demand

The GearLaunch Blog

We're here to help you grow by providing the latest in:

 • Ecommerce News
 • Marketing Strategy
 • Exclusive insights

 

Subscribe to Email Updates

Recent Posts