GearLaunch Blog

Are You Making These 9 Mistakes with Your Niche?

Posted by Ngan Ton on Mar 19, 2019 9:04:57 AM
Find me on:

For Vietnamese, click here.

The majority of marketing campaigns should either succeed or fail at the testing phase. If you choose to forge ahead anyway with a particularly unprofitable campaign—even if you get every step right—your results will always be lackluster.

A key component of any campaign is your niche. Make too many mistakes here and your entire strategy comes crumbling down. This post is all about avoiding those mistakes and approaching niche marketing the right way.

1. You have no idea what is actually considered Niche

Niche marketing is simple; it's tailoring a product or idea to a group that shares a common interest and then selling it to them. Yet, along the way, many newcomers to the ecommerce space seem to get it wrong. 

For example, "parents" can be a popular topic but it's simply too broad. Try focusing down one more level to "new mom," "new dad," or even "soccer mom."

Broad topics like "parents" have a huge potential audience but that comes with a lot of competition, and therefore defeats the purpose of niche marketing in the first place. Your goal should be finding niches that are as specific as possible.

2. You're only in it for the money

Should you build around a topic that you care about or the one that looks more lucrative? Most experts will guide you towards the direction of your passion, but that word can be misleading. 

The intention of steering you towards your passion is because you'll be more interested in it and your knowledge about it puts you at an advantage. If we simplify this piece of advice, it's more akin to "follow the niche that you've got some interest in because you'll need to stick with it for a while." It's important to simplify this advice because you can't blindly follow a passion that generates zero interest or similarly get into a topic that you know nothing about.

3. You're building your strategy on a product, not a problem

Even if you manage to make a few sales here and there, focusing your business solely on product is not sustainable. That's because you'll never understand the needs that have driven the purchase. Failing to understand those needs means you will fail to meet them as they change. 

Niche marketing will work if you can address the interest and the problems of a specific group. Find a problem or need that people want a solution for, then create content that offers solutions and share it with the community. Along the way, you'll also find opportunities to promote your products that are aligned with those solutions.

4. You rely too heavily on google search

Google Search can act as a good gauge on the popularity of something but it shouldn't be your only indicator. According to a study by Statista and Parse.ly, only 31.8% of content is found through search engines. The rest comes from a combination of social networks, emails, referrals, and direct sources.

This means a niche isn't necessarily too popular or unpopular by Google's indicators. Many successful marketers regularly use social networks, forums, and other traffic sources to find their niche.

5. You're looking for an easy win without putting in the work

Every niche requires work to turn a profit. Granted some require more than others, the point remains the same: you cannot make money with zero work—nevermind doing it for a long time.

In order to rise in the ranks and remain competitive in a niche, you must offer more value than competitors—whether it's through creating more helpful content or building a more engaged community.

New call-to-action

-----

BẠN CÓ ĐANG MẮC 9 LỖI NÀY VỚI NGÁCH CỦA BẠN KHÔNG?

Phần lớn các chiến dịch tiếp thị thường sẽ thành công hoặc thất bại ngay ở giai đoạn thử nghiệm. Nếu bạn vẫn chọn tiếp tục bằng một chiến dịch đặc biệt không có lợi nhuận, ngay cả khi bạn thực hiện đúng từng bước, kết quả của bạn sẽ luôn không rõ ràng.

Một nhân tố quan trọng cho bất kỳ chiến dịch nào chính là ngách của bạn. Nếu mắc phải một trong số các sai lầm sau đây thì toàn bộ chiến lược của bạn có thể sụp đổ. Chúng tôi đề cập trong bài viết này tất cả những sai lầm và tiếp cận thị trường ngách đúng cách.

1. BẠN KHÔNG THỰC SỰ HIỂU RÕ THẾ NÀO LÀ NGÁCH

Tiếp thị ngách khá đơn giản; đó là việc bạn thiết kế riêng một sản phẩm hoặc ý tưởng cho một nhóm có chung sở thích và sau đó bán cho họ. Tuy nhiên, nhiều người mới tham gia vào thương mại điện tử dường như đã hiểu sai.

Ví dụ, "cha mẹ" có thể là một chủ đề phổ biến nhưng nó lại quá rộng. Hãy thử tập trung chia rõ hơn xuống một cấp độ nữa như ngách dành cho người mới làm mẹ/ bố hay “soccer mom" (nói đến các bà mẹ ngoại ô thuộc tầng lớp trung lưu dành rất nhiều thời gian để đưa con đi chơi bóng đá hoặc tham gia vào các hoạt động khác)

Các chủ đề rộng như "cha mẹ" có một lượng khán giả tiềm năng rất lớn nhưng đi kèm là rất nhiều sự cạnh tranh, và điều này đánh bại mục đích tiếp thị ngách ngay từ ban đầu. Mục tiêu của bạn là tìm những ngách càng cụ thể càng tốt.

2. MỤC ĐÍCH CỦA BẠN CHỈ ĐỂ KIẾM TIỀN

Bạn nên xây dựng quanh chủ đề mà bạn quan tâm hay chủ đề có vẻ sinh lợi hơn? Hầu hết các chuyên gia sẽ hướng dẫn bạn đi theo hướng bạn đam mê, nhưng từ đó có thể gây hiểu nhầm.

Ý định hướng bạn đến đam mê của bạn là bởi vì bạn sẽ quan tâm đến nó nhiều hơn và kiến thức của bạn về nó khiến bạn có lợi thế hơn. Nếu chúng ta đơn giản hóa lời khuyên này, sẽ gần giống với việc "đi theo thị trường ngách mà bạn đã quan tâm vì bạn sẽ cần phải gắn bó với nó trong một thời gian." Việc đơn giản hóa lời khuyên này rất quan trọng bởi vì bạn không thể mù quáng theo đuổi một niềm đam mê tạo ra sự quan tâm bằng không hoặc tương tự theo đuổi một chủ đề mà bạn không biết gì về nó.

3. BẠN XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC DỰA TRÊN SẢN PHẨM, KHÔNG PHẢI TRÊN NHU CẦU

Ngay cả khi bạn tạo ra được một ít doanh số chỗ này hoặc chỗ khác, việc chỉ tập trung kinh doanh của bạn vào sản phẩm là không bền vững và đó là vì bạn sẽ không bao giờ hiểu được nhu cầu đã thúc đẩy việc mua hàng. Không hiểu những nhu cầu đó có nghĩa là bạn sẽ không đáp ứng được chúng khi chúng thay đổi.

Tiếp thị ngách sẽ hiệu quả nếu bạn có thể giải quyết mối quan tâm và các vấn đề của một nhóm cụ thể. Tìm một vấn đề hoặc nhu cầu mà mọi người muốn có một giải pháp. Sau đó tạo ra nội dung cung cấp giải pháp và chia sẻ nó với cộng đồng. Đồng thời, bạn cũng sẽ tìm thấy cơ hội để quảng bá sản phẩm của mình phù hợp với các giải pháp đó.

4. BẠN QUÁ LỆ THUỘC VÀO GOOGLE TÌM KIẾM

Google có thể tìm kiếm tốt về mức độ phổ biến của một thứ gì đó nhưng đây không nên là công cụ duy nhất của bạn. Theo nghiên cứu của Statista và Parse.ly, chỉ có 31,8% nội dung được tìm thấy thông qua các công cụ tìm kiếm. Phần còn lại đến từ sự kết hợp của các mạng xã hội, email, giới thiệu và các nguồn trực tiếp. 

Điều này có nghĩa là một phân khúc không nhất thiết phải quá phổ biến hoặc không phổ biến bởi các chỉ số của Google. Nhiều nhà tiếp thị thành công thường xuyên sử dụng các mạng xã hội, diễn đàn và các nguồn lưu lượng truy cập khác để tìm ngách.

5. BẠN TÌM KIẾM THÀNH CÔNG DỄ DÀNG, KHÔNG CẦN QUÁ NHIỀU NỖ LỰC

Mỗi ngách đòi hỏi sự nỗ lực để có thể mang lại lợi nhuận. Phải thừa nhận là một số ngách còn yêu cầu nhiều hơn, nhưng vấn đề vẫn như nhau: bạn không thể kiếm tiền mà không cần nỗ lực, và không bao giờ làm việc đó trong một thời gian dài.

Để tăng thứ hạng và duy trì khả năng cạnh tranh trong một thị trường ngách, bạn phải cung cấp nhiều giá trị hơn so với đối thủ cạnh tranh, cho dù đó là thông qua việc tạo ra nội dung hữu ích hơn hoặc xây dựng một cộng đồng gắn kết hơn.

 

New call-to-action

 

Topics: Tips and Tactics

The GearLaunch Blog

We're here to help you grow by providing the latest in:

  • Ecommerce News
  • Marketing Strategy
  • Exclusive insights

 

Subscribe to Email Updates

Recent Posts