GearLaunch Blog

7 Marketing Campaign Ideas for Labor Day

Posted by Stacey Bishop on Aug 7, 2019 7:00:00 AM

For Vietnamese, click here. 

Labor Day is a Federal holiday that falls on September 2nd this year. It’s a day that gives tribute to all working men and women and is also a major shopping holiday. In 2018, Labor Day generated over $2 billion in online sales. It rounds out the back to school shopping season and continues to grow in popularity year over year. 

Sales and promotions often start 2 weeks before the holiday and many online retailers see a spike the Friday before as well as on Labor Day. About 45% of online sales fall into the clothing category and is a great opportunity for online businesses to increase revenue.

Labor Day Spending Trends

 Offers.com conducted a survey and asked consumers what their shopping plans were for Labor Day. They found: 

 • 32% plan to go to a large big-box store
 • 21% plan to shop online
 • 28% will look for school supplies
 • 22% will look for clothes
 • 18% will look for electronics
 • 22% will look for indoor and/or outdoor furniture

The same survey also discovered what many consumers planned on purchasing.  

 • 28% plan to purchase school supplies
 • 22% plan to purchase clothes
 • 22% plan to purchase furniture (indoor and outdoor)
 • 18% plan to purchase electronics
 • 10% plan to purchase a mattress

If you are looking for inspiration and marketing ideas for your Labor Day campaigns, you are in the right place. Take a peek at some of our top marketing ideas.

1. Take Advantage of the Season

With Labor Day being at the tail end of the back to school shopping season, online retailers can use it as an advantage to promote sales. Parents are looking for deals online, and kids want fun and creative styles to show off when they return to school. Focus your marketing efforts and sales to promote last-minute shopping. 

You can also look ahead to the upcoming holiday season and winter weather. Consider showing off your winter clothing products or holiday designs. Many customers are already thinking ahead and looking at Halloween or even Christmas products. Tailor your messaging and product offerings to your customers who like to get holiday shopping done early. 

Halloween_shirt_male

2. Create a Flash Sale

Flash sales are a fantastic way to encourage customers to act quickly. They are typically offered for a few hours or a single day. Here are a few tips for a successful flash sale.

 1. Keep your sale simple and your call-to-action clear. 
 2. Make it easy for your customers to take advantage of your discounts. 
 3. Don’t forget to target your offerings to the right audience.
 4. Keep the time-frame short to create urgency and action.
 5. Promote your sale through social media and email marketing.  

PromoGraphic-01

3. Feature Giveaways or Contests

Social media is a great way to promote your products and customers absolutely love giveaways and contests! It encourages audience engagement and is one of the top ways brands create buzz online. You can also promote new products and designs with a well thought out giveaway or contest. Be sure to be very clear about how to enter and what your customer will receive. 

PromoGraphic-02

4. Send a Reminder Email

If you have built an email list, it’s the perfect time to announce your sales. Not all of your customers will see your posts on social media or your website. Invite them back with a simple email and a compelling subject line. Let them know they have a limited time to make a purchase.

Sample Subject Lines:

One Day Only! Get X% off this Labor Day!

Fire up the grill and celebrate Labor Day with us!

Labor Day sale ends tomorrow at noon.

5. Showcase Your Niche

When you know your audience well, you can use holidays to showcase your designs on a variety of products. If your customers love animal prints and designs, showcase all the different ways they can enjoy their favorites. Show your design on t-shirts, pillows, mugs, and phone cases so they know they have options. Then, send out a marketing email reminder to stay top-of-mind. 

Mockup_Suite-01

6. Make Sales Time Sensitive

If you are constantly offering discounts, customers are less likely to purchase right away because they are content to wait for the next sale. Make your sales time-sensitive and only offer discounts on special holidays or on certain occasions. It creates a sense of urgency and customers will know they better act fast to get their favorite product and design at a lower price. 

7. Use the Right Message

You want to stay top-of-mind with your customers which is why it’s important to send the right message. Market early and often and come up with a pre-sale strategy. Use an email nurture campaign to announce your upcoming sale and then a reminder email or two so customers remember to go shopping during your sale. Carefully consider your subject lines and messaging on social media before launching your campaign. Think about your customers and what they respond to the most. Be sure to tie your message into the holiday you are using to promote your store. 

No matter how you market your store this Labor Day, it’s a great opportunity to promote your business and create some buzz. 

Happy Selling! 

-----

7 Ý Tưởng Chiến Dịch Tiếp Thị cho Ngày Lao Động 

Ngày Lao động là một ngày lễ Liên bang rơi vào ngày 2 tháng 9. Đây là một ngày dành cho tất cả những người lao động không phân biệt nam nữ và cũng là một ngày lễ mua sắm lớn. Năm 2018, Ngày Lao động đã tạo ra hơn 2 tỷ đô la doanh số bán hàng trực tuyến. Đây là ngày làm trọn vẹn cho mùa mua sắm tựu trường và trở nên phổ biến hơn qua từng năm.

Bán hàng và khuyến mãi thường bắt đầu 2 tuần trước ngày lễ và nhiều nhà bán lẻ trực tuyến có thể nhìn thấy sự gia tăng đột biến vào ngày thứ Sáu trước cũng như trong Ngày Lao động. Khoảng 45% doanh số bán hàng trực tuyến rơi vào danh mục quần áo và là cơ hội tuyệt vời để các doanh nghiệp trực tuyến tăng doanh thu.

Xu Hướng Chi Tiêu vào Ngày Lao Động 

Offer.com đã thực hiện một cuộc khảo sát và hỏi người tiêu dùng kế hoạch mua sắm của họ là gì cho Ngày Lao động. Họ nhận thấy:

 • 32% dự định đến một cửa hàng lớn
 • 21% dự định sẽ mua sắm trực tuyến
 • 28% sẽ tìm đồ dùng học tập
 • 22% sẽ tìm quần áo
 • 18% sẽ tìm kiếm thiết bị điện tử
 • 22% sẽ tìm đồ nội thất trong nhà và / hoặc ngoài trời

Cuộc khảo sát tương tự cũng phát hiện ra những đồ nhiều người tiêu dùng dự định mua.

 • 28% lên kế hoạch mua đồ dùng học tập
 • 22% lên kế hoạch mua quần áo
 • 22% lên kế hoạch mua đồ nội thất (trong nhà và ngoài trời)
 • 18% lên kế hoạch mua hàng điện tử
 • 10% lên kế hoạch mua nệm

Nếu bạn đang tìm kiếm nguồn cảm hứng và ý tưởng tiếp thị cho các chiến dịch Ngày Lao động của mình, bạn đang ở đúng nơi. Hãy xem qua một số ý tưởng tiếp thị hàng đầu của chúng tôi.

1. Tận dụng lợi thế của mùa mua sắm

Ngày Lao động là ngày lễ kết thúc cho mùa mua sắm đến trường, vì vậy các nhà bán lẻ trực tuyến có thể sử dụng nó như một lợi thế để thúc đẩy doanh số. Phụ huynh đang tìm kiếm các giao dịch trực tuyến, trẻ em muốn các phong cách vui vẻ và sáng tạo để thể hiện khi trở lại trường học. Hãy tập trung nỗ lực tiếp thị và bán hàng của bạn để thúc đẩy mua sắm vào phút cuối.

Bạn cũng có thể dự tính trước cho kỳ nghỉ lễ và mùa đông sắp tới. Cân nhắc đến việc cung cấp thêm các sản phẩm quần áo mùa đông hoặc thiết kế lễ hội. Nhiều khách hàng đã suy nghĩ trước và bắt đầu tìm kiếm các sản phẩm Halloween hoặc thậm chí Giáng sinh. Điều chỉnh thông diệp và cung cấp các sản phẩm phù hợp với khách hàng có sở thích mua sắm sớm cho các ngày lễ của bạn.

Halloween_shirt_male

2. Tạo Flash Sale

Flash sale là một cách tuyệt vời để khuyến khích khách hàng đưa ra quyết định nhanh chóng. Flash sale thường là các ưu đãi trong vài tiếng đồng hồ hoặc trong một ngày. Dưới đây là một số bí quyết cho một flash sale thành công. 

 1. Đơn giản và thông điệp kêu gọi hành động rõ ràng
 2. Giúp khách hàng dễ dàng tận dụng ưu đãi giảm giá của bạn.
 3. Đừng quên nhắm đúng đối tượng nhận ưu đãi 
 4. Giữ khung thời gian ngắn để tạo ra sự khẩn cấp
 5. Thúc đẩy bán hàng thông qua phương tiện truyền thông xã hội và tiếp thị qua email.

PromoGraphic-01

3. Tặng quà hoặc tổ chức cuộc thi

Phương tiện truyền thông xã hội là một cách tuyệt vời để quảng bá sản phẩm, khách hàng chắc chắn sẽ yêu thích quà tặng và các cuộc thi! Điều này giúp khuyến khích sự tham gia của khách hàng và là một trong những cách hàng đầu mà các thương hiệu tạo ra tiếng vang trực tuyến. Bạn cũng có thể quảng bá các sản phẩm và thiết kế mới với một món quà hay cuộc thi được cân nhắc kỹ lưỡng. Hãy chắc chắn rất rõ ràng về cách tham gia và những gì khách hàng của bạn sẽ nhận được.

PromoGraphic-02

4. Gửi email nhắc nhở 

Nếu bạn đã xây dựng một danh sách email, thì đây là thời điểm hoàn hảo để thông báo về chương trình khuyến mãi của bạn. Không phải tất cả khách hàng của bạn sẽ thấy bài đăng của bạn trên phương tiện truyền thông xã hội hoặc trang web của bạn. Hãy mời họ trở lại với một email đơn giản và một dòng chủ đề hấp dẫn. Cho họ biết họ có thời gian giới hạn để mua hàng.

Tiêu đề mẫu

One Day Only! Get X% off this Labor Day!

Fire up the grill and celebrate Labor Day with us!

Labor Day sale ends tomorrow at noon.

5. Thể hiện cho ngách của bạn

Khi bạn biết rõ đối tượng của mình, bạn có thể sử dụng các ngày lễ để giới thiệu các thiết kế trên nhiều sản phẩm khác nhau. Nếu khách hàng của bạn yêu thích các bản in và thiết kế động vật, hãy giới thiệu tất cả các cách khác nhau thoả mãn sở thích của họ. Hiển thị thiết kế của bạn trên áo phông, gối, cốc và ốp lưng điện thoại để họ biết rằng họ có nhiều lựa chọn khác nhau. Sau đó, gửi một lời nhắc email tiếp thị để khách hàng luôn nhớ đến bạn.

Mockup_Suite-01

6. Cân nhắc giảm giá 

Nếu bạn liên tục giảm giá, khách hàng sẽ ít có khả năng mua ngay vì họ sẽ chờ đợt giảm giá tiếp theo. Làm cho việc giảm giá của bạn trở nên có giá trị và chỉ cung cấp giảm giá vào các ngày lễ đặc biệt hoặc vào những dịp nhất định. Điều này sẽ tạo ra một cảm giác cấp bách và khách hàng sẽ biết rằng họ nên hành động nhanh hơn để có được sản phẩm và thiết kế yêu thích của họ với giá thấp hơn.

7. Sử dụng đúng thông điệp 

Bạn muốn giữ vị trí hàng đầu trong tâm trí khách hàng chính là lý do tại sao điều quan trọng là bạn cần gửi đúng thông điệp. Quảng bá sớm, thường xuyên và đưa ra một chiến lược trước khi khuyến mãi. Sử dụng một chiến dịch tiếp thị qua email để thông báo về đợt giảm giá sắp tới của bạn và sau đó là một hoặc hai email nhắc nhở để khách hàng nhớ thực hiện mua sắm trong thời gian khuyến mãi. Hãy xem xét cẩn thận các dòng tiêu đề và tin nhắn của bạn trên các phương tiện truyền thông xã hội trước khi khởi chạy chiến dịch, suy nghĩ về khách hàng của bạn và những gì họ phản hồi nhiều nhất. Hãy chắc chắn gắn liền thông điệp của bạn vào ngày lễ bạn đang sử dụng để quảng bá cửa hàng của bạn.

Dù cho bạn tiếp thị cửa hàng của bạn như thế nào vào Ngày Lao Động, đây là một cơ hội tuyệt vời để quảng bá về doanh nghiệp của bạn và gặt hái thành công.

Topics: Holidays, trends, Marketing

The GearLaunch Blog

We're here to help you grow by providing the latest in:

 • Ecommerce News
 • Marketing Strategy
 • Exclusive insights

 

Subscribe to Email Updates

Recent Posts