GearLaunch Blog

5 Online Marketing Trends Niche Retailers Need to Focus on in 2019

Posted by Ngan Ton on Jan 23, 2019 8:45:00 AM
Find me on:

For Vietnamese, click here.

The digital marketing world is forever changing. New technologies and tactics are constantly making waves, and the only way you can stay afloat is to stay updated on their rises and falls. For 2019, make it a goal to stay ahead of the coming marketing trends.

In this post, we'll help outline 5 trends we predict will be huge for niche retailers this year. There will undoubtedly be others as the year progresses, so keep your ear to the ground. This is simply a starting point.

Trend #1: Reviews

Consumers are search savvy and are not afraid to put in the time to research your brand and products. Don't be discouraged. When consumers want to learn more about you, it's a great sign. They're sitting on the edge of finalizing a transaction and they simply want assurance that it's the right choice.

When they type "[Product/Brand] Reviews" into search engines, your best bet is to have high-quality, honest reviews available. There are many ways to gather reviews from customers. Here are just a few:

 • Collaborate with bloggers
 • Email follow-ups to customers and nicely ask for a review
 • Incentivize happy customers to post reviews for a chance win prizes or discounts

TREND #2: Voice Search

Voice search is a relatively new topic in marketing, but as devices like the Amazon Echo Dot and the Google Home flood the market, one thing is clear: voice search will have a big impact on consumer habits and preferences.

According to ComScore, 50 percent of all searches will be voice searches by 2020. Further, around 30 percent of searches will be conducted without a screen, via third party tools (smartphone, iPad, and other tools that can react to voice prompts).

Because it's such a new topic, planning ahead is your best bet. Here's what you can do now to stay on top of voice search:

 • Optimize Content
  Make sure you have the proper SEO tools. Most searches are local queries. Use a keyword planner to ensure you’re targeting popular words that people are more likely to speak. Consider colloquial terms, local jargon, and your product's relevance.
 • Colloquialism
  On the topic of casual speak, you need to consider the habits of consumers. When they search for something online, it's much easier to be specific and type in terms like "Women's evening gown size 4." With voice search, it's more likely that users will search like they speak, "Fancy evening gown." This is much more subjective. One way to resolve this is simply through testing and getting a better understanding of how your customers speak.

TREND #3: Mobile First

The rise of mobile is not news, but it may be one of the most underestimated parts of digital marketing.In January 2018, the number of unique mobile phone users reached 3.7 billion Mobile adoption will continue its rise in the years to come, meaning mobile internet access and shopping will also continue surging. As a digital marketer, you need to leverage mobile advertising to its fullest potential.

Here are a couple immediate steps you can take:

 • Google has made it clear that websites need to be more mobile-friendly. The best thing you can do for any non-GearLaunch powered pages is to optimize them for mobile devices.
 • Did you know mobile phones accounted for 64 percent of all of Google search clicks? If you're not creating mobile-friendly ads, you're wasting a lot of marketing dollars.

TREND #4: Beyond the Giants

While Google and Facebook have traditionally dominated the digital landscape, their recent history has seen much dissatisfaction among the public. As privacy and censorship concerns rise, consumers are diverting attention to alternative platforms. It's unlikely the majority of these platforms will see the same meteoric rise. However, there's enough attention here to warrant interest among marketers.

For example, consider REAL.VIDEO, the alternative to YouTube. As YouTube continues censoring videos and demonetizing them, creators will look elsewhere to publish content. Their viewers will likely follow closely behind.

Trend #5: Influencers

The rise of influencer marketing has been tremendous in the past few years, and we don't see it stopping in 2019. Consumers are searching for content online—content created real people (not brands) who have a passion for or expertise on the topic. These creators are regular people sharing their experiences, not celebrities.

Brands have been quick to catch on, collaborating with popular influencers who are relevant to their brand and products. Twitter believes that users trust influencers as much as they trust their own friends. It's impossible for marketers to ignore this.

Here are several ways to manage your influencer campaigns more effectively in 2019:

 • Set specific goals.
  Knowing exactly what you want to achieve will help you collaborate with influencers more effectively.
 • Provide a steppingstone.
  If you have an idea of what you want the influencer's content to look like or if you have something already created, don't hesitate to share. This is tremendously helpful to their creative process and ensures their content is aligned with your brand.
 • Diversify your influencer campaigns.
  Ensure you've set aside the budget to work with more than one influencer. Just like any other marketing tactic, you need to test different approaches.

New call-to-action

 

-----

5 XU HƯỚNG MARKETING CẦN TẬP TRUNG VÀO NĂM 2019

Thế giới tiếp thị kỹ thuật số luôn luôn thay đổi. Các công nghệ và chiến thuật mới liên tục tạo ra làn sóng, và cách duy nhất bạn có thể duy trì hoạt động là luôn cập nhật các xu hướng. Đối với năm 2019, hãy đặt mục tiêu đi trước các xu hướng tiếp thị sắp tới.

Trong bài đăng này, chúng tôi sẽ phác thảo 5 xu hướng mà chúng tôi dự đoán sẽ bủng nổ cho các nhà bán lẻ.

XU HƯỚNG #1: ĐÁNH GIÁ

Người tiêu dùng hiện tại dành rất nhiều thơi gian để tìm kiếm về thương hiệu và sản phẩm của bạn trước khi quyết định mua bất kì sản phẩm nào. Đừng nản lòng. Khi người tiêu dùng muốn tìm hiểu thêm về bạn, đó là một dấu hiệu tuyệt vời. Họ đang suy nghĩ trước khi thực hiện giao dịch và đơn giản muốn đảm bảo rằng đó là lựa chọn đúng đắn.

Khi họ nhập "[Sản phẩm / Nhãn hiệu] Nhận xét" vào công cụ tìm kiếm, cách tốt nhất của bạn là có sẵn các đánh giá trung thực, chất lượng cao. Có nhiều cách để thu thập đánh giá từ khách hàng. Đây chỉ là một vài:

 • Hợp tác với các blogger
 • Gửi email theo dõi cho khách hàng và yêu cầu đánh giá
 • Khuyến khích khách hàng hài lòng đăng đánh giá để có cơ hội giành giải thưởng hoặc giảm giá

XU HƯỚNG #2: TÌM KIẾM BẰNG GIỌNG NÓI

Tìm kiếm bằng giọng nói là một chủ đề tương đối mới trong tiếp thị, nhưng khi các thiết bị như Amazon Echo Dot và Google Home tràn ngập thị trường, một điều rõ ràng: tìm kiếm bằng giọng nói sẽ có tác động lớn đến thói quen và sở thích của người tiêu dùng.

Theo ComScore, 50 phần trăm tất cả các tìm kiếm sẽ là tìm kiếm bằng giọng nói vào năm 2020. Hơn nữa, khoảng 30 phần trăm tìm kiếm sẽ được thực hiện mà không có màn hình, thông qua các công cụ của bên thứ ba (điện thoại thông minh, iPad và các công cụ khác có thể phản ứng với lời nhắc bằng giọng nói).

Bởi vì đây là một chủ đề mới, vì vậy cần lập kế hoặch trước. Đây là những gì bạn có thể làm bây giờ để luôn đứng đầu trong tìm kiếm bằng giọng nói:

 • Tối ưu hóa nội dung
  Hãy chắc chắn rằng bạn có các công cụ SEO thích hợp. Hầu hết các tìm kiếm là truy vấn địa phương. Sử dụng công cụ lập kế hoạch từ khóa để đảm bảo bạn có thể nhắm mục tiêu các từ phổ biến mà mọi người có khả năng nói nhiều hơn. Xem xét các thuật ngữ thông tục, biệt ngữ địa phương và mức độ phù hợp của sản phẩm của bạn.
 • Thành ngữ thông tục
  Về chủ đề topic thông thường, bạn cần xem xét thói quen của người tiêu dùng. Khi họ tìm kiếm một cái gì đó trực tuyến, việc cụ thể và nhập các cụm từ như "Váy dạ hội nữ cỡ 4." sẽ dễ dàng hơn nhiều. Với tìm kiếm bằng giọng nói, nhiều khả năng người dùng sẽ tìm kiếm như họ nói, "Trang phục dạ hội lạ mắt". Đây là chủ quan hơn nhiều. Một cách để giải quyết vấn đề này chỉ đơn giản là thông qua thử nghiệm và hiểu rõ hơn về cách khách hàng nói.

XU HƯỚNG #3: SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI

Sự gia tăng của điện thoại di động không phải là tin tưccs mới, nhưng đang bị đánh giá thấp trong thời điểm công nghệ hiện tại. Vào tháng 1 năm 2018, số người dùng điện thoại di động đạt 3,7 tỷ và con số sử dụng di động sẽ tiếp tục tăng trong những năm tới, có nghĩa là di động truy cập internet và mua sắm cũng sẽ tiếp tục tăng. Là một nhà tiếp thị kỹ thuật số, bạn cần tận dụng quảng cáo di động để phát huy hết tiềm năng của nó.

Dưới đây là một vài bước ngay lập tức bạn có thể thực hiện:

 • Google đã nói rõ rằng các trang web cần phải thân thiện với thiết bị di động hơn. Điều tốt nhất bạn có thể làm cho bất kỳ trang nào không hỗ trợ GearLaunch là tối ưu hóa chúng cho các thiết bị di động.
 • Bạn có biết điện thoại di động chiếm 64 phần trăm của tất cả các lần nhấp tìm kiếm của Google không? Nếu bạn không tạo quảng cáo thân thiện với thiết bị di động, bạn đang lãng phí rất nhiều tiền tiếp thị.

XU HƯƠNGS #4: DỰA VÀO NGƯỜI KHỔNG LỒ

Trong khi Google và Facebook thống trị lĩnh vực kỹ thuật số, lịch sử gần đây của họ đã chứng kiến nhiều sự không hài lòng từ người sử dụng. Khi mối quan tâm về quyền riêng tư và kiểm duyệt gia tăng, người tiêu dùng đang chuyển hướng chú ý sang các nền tảng thay thế. Có thể sẽ không có sự biến đổi lớn giữa các kênh lớn này, nhưng cũng là điều cần lưu ý.

Ví dụ: hãy xem xét REAL.VIDEO, giải pháp thay thế cho YouTube. Khi YouTube tiếp tục kiểm duyệt video, những người sử dungh sẽ tìm nơi khác để xuất bản nội dung. Người xem của họ có thể sẽ theo sát phía sau.

XU HƯỚNG #5: NGƯỜI GÂY ẢNH HƯỞNG

Sự gia tăng người ảnh hưởng đã tăng rất lớn trong vài năm qua và sẽ không dừng vào năm 2019. Người tiêu dùng đang tìm kiếm nội dung trực tuyến trên mạng từ những người sử dụng chúng (không phải thương hiệu) – những người có niềm đam mê hay trải nghiệm sử dụng sản phẩm . Những người ảnh hưởng này là những người thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm của họ, không phải người nổi tiếng.

Các thương hiệu đã nhanh chóng bắt kịp, hợp tác với những người có ảnh hưởng phổ biến có liên quan đến thương hiệu và sản phẩm của họ. Người dùng Twitter tin tưởng những người có ảnh hưởng cũng như họ tin tưởng bạn bè của mình. Các nhà tiếp thị không thể bỏ qua điều này.

Dưới đây là một số cách để quản lý các chiến dịch ảnh hưởng của bạn hiệu quả hơn vào năm 2019:

 • Đặt mục tiêu cụ thể.
  Biết chính xác những gì bạn muốn đạt được sẽ giúp bạn cộng tác với những người có ảnh hưởng hiệu quả hơn.
 • Tạo bước đệm.
  Nếu bạn có ý tưởng về những gì bạn muốn người ảnh hưởng của mình về lĩnh vực gì và họ cần làm gì, đừng ngần ngại chia sẻ. Điều này rất hữu ích cho quá trình sáng tạo của họ và đảm bảo nội dung của họ được liên kết với thương hiệu của bạn.
 • Đa dạng hóa các chiến dịch ảnh hưởng của bạn.
  Đảm bảo bạn đã dành ngân sách để làm việc với nhiều hơn một người gây ảnh hưởng. Cũng giống như bất kỳ chiến thuật tiếp thị nào khác, bạn cần thử nghiệm các phương pháp khác nhau.

New call-to-action

Topics: Tips and Tactics

The GearLaunch Blog

We're here to help you grow by providing the latest in:

 • Ecommerce News
 • Marketing Strategy
 • Exclusive insights

 

Subscribe to Email Updates

Recent Posts