GearLaunch Blog

10 Tips for Keeping Your Business Resolutions

Posted by Ngan Ton on Feb 6, 2019 9:30:00 AM
Find me on:

For Vietnamese, click here.

New Year's resolutions are a great way to make positive changes in your life, whether it's getting healthier, going to bed earlier, or spending less money. Similarly, they're a great opportunity for many business owners to start the year off strong.

Unfortunately, that also means business owners will be prone to the same pitfalls as all resolution-makers. According to U.S. News, approximately 80% of resolutions fail by the second week of February. Whether your resolution is to increase sales, diversify your marketing, or become more data savvy, you’re likely to fall short if you don’t have a strategy.

We’re here to help with a list of 10 tips for keeping your business resolutions.

1. Don't treat your goals like a giant to-do list.

Nobody likes to do chores, and your resolutions won't be any different. Simply creating a list of things you hope to accomplish throughout the year is setting yourself up for failure. Instead, try narrowing your list down to goals that will have the most impact on your bottom line. Focus your time on these priority items instead of spreading yourself thin.

2. Have a plan.

Rome wasn't built in a day. Achieving your goals will take time, but you may get there faster with a plan. Break each goal into a series of action items so you know exactly what it takes to succeed. For example, let's say your goal is to move into men's wear. Your first month may be mostly research and budgeting. Your second month may be dedicated to design and setting up campaigns for testing. By breaking your big goal into several smaller ones, it becomes that much more achievable. 

3. Get specific.

Don't give yourself room to make excuses. Each step of your plan should have a measure of success. After all, these are goals that ultimately better your business. For example, it's not enough to set a goal to send more emails. Try aiming for a higher open rate or more organic email signups (or both!).

4. Write down everything.

Whether you choose to record it on a digital calendar or keep notes by hand, writing down your goals, the deadlines, and when you achieve them adds both a measure of accountability and a way to acknowledge small wins.

5. Get others involved.

Take a page from the gym-buddy concept and get others involved. Again, this adds accountability but it can also be a source of motivation when you're running low. 

Even better: get your team involved in achieving your resolutions. If they're for the sake of the business, it becomes easier for everyone to chip in.

6. There's an app for that.

Apps can't achieve goals for you but there are plenty available to make the process a bit easier. For example, if your goal is to become a more charitable business, download a financial planning app. If your goal is to become a better boss, try downloading a meditation app. 

7. Stay away from temptation.

Don't put yourself in a position where you know you won't be able to say no. New Year’s resolutions are already hard enough to abide by, even when they’re made in the right ways. You don't need to make it more difficult for yourself.

8. Build good habits.

Bad habits are hard to break, and good ones are hard to form. This is often why many give up on resolutions before February even ends. However, if you're able to form good habits, the goal becomes easier to achieve. For example, if you want to save extra money for the business, make it a habit to stay on top of your expenses. This is another case where a financial planning app can come in handy.

9. Don't forget to treat yourself.

If you're the type to require a little treat every so often to continue pushing yourself, then don't forget to incorporate it into your process. It's important you do what works for you.

Alternatively, there are experts who say reward systems create a contrast where the work you do to achieve your goal inherently becomes "punishment" relative to the treat. 

Whichever methodology you choose to follow, keep your goal in mind. Achieving it will be the biggest treat of them all.

10. Invest in your goal.

Whether it's time or money, investing in your goal gives it worth which makes it all the more harder to abandon. Throwing money away is something a bad business owner does. In 2019, you're not going to be a bad business owner!

New call-to-action

-----

10 LỜI KHUYÊN ĐỂ BẠN GIỮ VỮNG QUYẾT TÂM THAY ĐỔI KINH DOANH

Những quyết tâm trong năm mới là một cách tuyệt vời để tạo ra những thay đổi tích cực trong cuộc sống của bạn, từ những điều như sống lành mạnh hơn, đi ngủ sớm hơn hay chi tiêu ít hơn. Tương tự, chúng là cơ hội tuyệt vời để nhiều chủ doanh nghiệp khởi đầu năm mới mạnh mẽ.

Thật không may, điều đó cũng có nghĩa là chủ doanh nghiệp cũng sẽ dễ gặp phải những cạm bẫy giống như tất cả những người quyết tâm thay đổi. Theo US News, khoảng 80% những quyết tâm được đặt ra thất bại vào tuần thứ hai của tháng Hai. Cho dù cải cách của bạn là tăng doanh số, đa dạng hóa hoạt động tiếp thị hay hiểu biết hơn về số liệu, bạn có thể sẽ bị thụt lùi so với kế hoạch nếu bạn không có chiến lược.

Chúng tôi đưa ra đây danh sách 10 lời khuyên để giúp bạn giữ vững quyết tâm thay đổi trong kinh doanh của bạn.

1. Đừng coi mục tiêu của bạn như một danh sách lớn các việc cần làm

Không ai thích làm việc vặt, và những quyết tâm thay đổi của bạn cũng vậy. Việc tạo một danh sách những điều bạn hy vọng sẽ đạt được trong suốt cả năm chính là tự đặt ra cho mình thất bại. Thay vào đó, hãy thử thu hẹp danh sách của bạn xuống các mục tiêu sẽ có tác động nhiều nhất đến lợi nhuận của bạn. Tập trung thời gian của bạn vào những mục ưu tiên này thay vì dàn trải thời gian của bạn.

2. Có kế hoạch.

Thành Rome không được xây dựng trong một ngày. Để đạt được mục tiêu, bạn sẽ cần có thời gian, nhưng bạn có thể đạt được nhanh hơn với một bản kế hoạch. Hãy chia mỗi mục tiêu thành một loạt các mục hành động để bạn biết chính xác những gì cần làm để thành công. Ví dụ: mục tiêu của bạn là chuyển sang trang phục nam. Tháng đầu tiên của bạn có thể chủ yếu là nghiên cứu và lập ngân sách. Tháng thứ hai của bạn có thể được dành để thiết kế và thiết lập các chiến dịch thử nghiệm. Bằng cách chia mục tiêu lớn của bạn thành nhiều mục tiêu nhỏ hơn, nó sẽ trở nên khả thi hơn nhiều.

3. Hãy cụ thể.

Đừng cho mình lí do để viện cớ. Mỗi bước trong kế hoạch của bạn nên có một thước đo thành công. Cuối cùng thì đây là những mục tiêu tốt hơn cho doanh nghiệp của bạn. Ví dụ: Nếu bạn không đặt mục tiêu gửi thêm nhiều email, hãy hướng đến tỷ lệ mở email cao hơn hoặc đăng ký email hơn (hoặc cả hai!).

4. Viết xuống mọi thứ

Dù bạn lựa chọn ghi chú lại bằng lịch điện tử hoặc sổ tay, hãy viết ra mục tiêu và thời hạn và khi bạn đạt được cả hai điều này, hãy thêm vào đó thước đo đánh giá và cách để bạn nhận biết bạn đã đạt được những mục tiêu nhỏ.

5. Để người khác tham gia cùng

Tương tự như việc bạn đi tập thể dục và có người tham gia cùng để có động lực. Tham gia cùng người khác bạn sẽ cần có trách nhiệm hơn nhưng đó sẽ là nguồn động lực khi bạn muốn bỏ cuộc.

Bạn thậm chí có thể tạo thành một nhóm các nhân viên cùng tham gia để đạt được các quyết tâm thay đổi trong năm mới. Nếu vì lợi ích của doanh nghiệp, mọi người sẽ dễ dàng tham gia hơn.

6. Tận dụng các ứng dụng

Ứng dụng không thể giúp bạn đạt mục tiêu nhưng bạn có thể sử dụng rất ứng dụng có sẵn để làm cho quá trình dễ dàng hơn một chút. Ví dụ: nếu mục tiêu của bạn là trở thành một doanh nghiệp từ thiện hơn, hãy tải xuống ứng dụng lập kế hoạch tài chính. Nếu mục tiêu của bạn là trở thành một người sếp tốt hơn, hãy thử tải xuống một ứng dụng thiền.

7. Tránh xa cám dỗ.

Đừng đặt mình vào vị trí mà bạn biết mình sẽ không thể nói không. Quyết tâm thay đổi trong năm mới đã đủ khó để tuân theo, ngay cả khi bạn đã thực hiện đúng cách. Bạn không cần phải làm khó bản thân mình hơn.

8. Xây dựng thói quen tốt.

Những thói quen xấu rất khó phá bỏ, và những thói quen tốt khó hình thành. Đây thường là lý do tại sao nhiều người từ bỏ các quyết tâm thay đổi trước khi tháng hai thậm chí kết thúc. Tuy nhiên, nếu bạn có thể hình thành thói quen tốt, mục tiêu sẽ trở nên dễ dàng hơn để đạt được. Ví dụ: nếu bạn muốn tiết kiệm thêm tiền cho doanh nghiệp, hãy tạo cho bạn thói quen tiết kiệm chi phí. Đây là một trường hợp khác mà một ứng dụng lập kế hoạch tài chính có thể có ích.

9. Đừng quên tưởng thưởng cho bản thân

Nếu bạn thuộc tuýp người thường xuyên phải tưởng thưởng cho mình một chút để thúc đẩy bản thân, thì đừng quên kết hợp nó vào quy trình của bạn. Điều quan trọng là bạn tìm cho mình biện pháp phù hợp.

Bất cứ phương pháp nào bạn chọn để làm theo, hãy ghi nhớ mục tiêu của bạn. Đạt được nó sẽ là phần thưởng lớn nhất.

10. Đầu tư vào mục tiêu của bạn.

Cho dù đó là thời gian hay tiền bạc, đầu tư vào mục tiêu của bạn mang lại giá trị khiến cho việc từ bỏ càng khó khăn hơn. Ném tiền đi là điều mà một chủ doanh nghiệp không tốt làm. Năm 2019, bạn sẽ không trở thành chủ doanh nghiệp tệ!

New call-to-action

Topics: Tips and Tactics, Holidays, Entrepreneurship

The GearLaunch Blog

We're here to help you grow by providing the latest in:

  • Ecommerce News
  • Marketing Strategy
  • Exclusive insights

 

Subscribe to Email Updates

Recent Posts