GearLaunch Blog

Why Ecommerce Customer Service is Important for Growth

Posted by Stacey Bishop on May 14, 2019 8:55:00 AM

 For Vietnamese, click here.

Customer service is important for the growth of any ecommerce business and can make the difference between success and failure. Many print-on-demand companies talk about customer service, but GearLaunch is proud to provide top-notch support for your customers.

We like to differentiate between the sellers we support with our app and print-on-demand products, and the customers who shop in your store. (We like to call them shoppers.) Your shoppers are just as important to us as they are to you. That’s why we worked hard to create a positive experience to keep them coming back.

Why? 

We know it makes a difference and we know they appreciate our assistance with problems concerning incorrect orders, or printing problems. Not only does it provide a positive experience, but it also creates a feeling of loyalty. As many as 50% of customers are more likely to increase their purchasing with a brand when they have had a positive experience with customer service.

Bad customer service costs you money 

bad customer service costs money

Shoppers love to share both good and bad experiences with brands but are more likely to share bad experiences repeatedly. Bad customer service (or shopper support as we like to call it) can affect your bottom line. In 2016, businesses lost $62 billion in business because of bad customer service. People expect to be taken care of by brands, even if it’s a lesser known company. For new business owners, providing good customer service is an opportunity to stand out.

Customers love to feel appreciated and have their needs met and complaints addressed. Good customer service often results in loyal customers who are likely to return over and over again. The cost of acquiring new customers is more expensive than creating a loyal customer base, and 70% of companies agree. Ecommerce companies that provide excellent customer service create lifetime value with their customers and ultimately create more revenue. 

What you need to know about GearLaunch and Shopper Support

Good shopper support is designed to send customers away happy. We take care of order concerns, returns, and many other issues that arise when your customers order products from your business. We listen to their concerns and help resolve issues. And we do it with our sellers in mind. We do the heavy lifting when it comes to shopper support so you can focus on growing your business.

GearLaunch customer service

We provide a total of 30 fully trained agents in 4 teams. Our team cares about your shoppers and always goes the extra mile to make sure they have a good experience that brings them back over and over again.

When we are available:

 • 24-hour email support
 • Extended phone hours (Currently, 9 am to 5 pm Pacific)

Why shopper support is important for sellers:

 • Happy shoppers will return!
 • You’ll receive positive reviews on social media which grows your business.
 • Sellers don’t have to worry about their shoppers getting the support they need.
 • We understand your shoppers and work to answer all of their questions even before they ask.

While we always follow our policies, we work to put ourselves in the shopper’s shoes and determine the fairest option for both the shopper and the seller. Our goal is to resolve every issue to the best of our ability and to the satisfaction of all parties involved. We work with sellers to resolve issues such as design problems and any other details affecting their sales because of unhappy shoppers.

Seller success is tied to happy shoppers and we work hard to provide that service.

Click here to learn more about the importance of customer service and why it matters for your business.

____

Tại sao dịch vụ chăm sóc khách hàng thương mại điện tử lại quan trọng cho sự tăng trưởng

Dịch vụ chăm sóc khách hàng (DVCSKH) rất quan trọng cho sự phát triển của bất kỳ doanh nghiệp thương mại điện tử nào và có thể tạo ra sự khác biệt giữa thành công và thất bại. Nhiều công ty POD nói về DVCSKH, nhưng GearLaunch tự hào cung cấp hỗ trợ hàng đầu cho khách hàng của bạn. Chúng tôi muốn phân biệt giữa seller mà chúng tôi hỗ trợ với app và các sản phẩm in theo yêu cầu và khách hàng mua sắm trong cửa hàng của bạn. (Chúng tôi muốn gọi họ là người mua hàng - shopper). Người mua hàng của bạn cũng quan trọng đối với chúng tôi như họ đối với bạn. Đó là lý do tại sao chúng tôi nỗ lực làm việc để tạo ra một trải nghiệm tích cực để giữ cho người mua hàng của bạn quay trở lại.

Tại sao?

Chúng tôi biết điều đó tạo ra sự khác biệt và chúng tôi cũng biết rằng người mua đánh giá cao sự hỗ trợ với các vấn đề liên quan đến đơn đặt hàng không chính xác hoặc sự cố in ấn. Điều đó không những cung cấp trải nghiệm tích cực mà còn tạo cảm giác trung thành. Có đến 50% khách hàng tăng khả năng mua hàng với một thương hiệu khi họ đã có trải nghiệm tích cực với dịch vụ khách hàng.

DVCHSK không tốt khiến bạn mất tiền

Người mua hàng thích chia sẻ cả trải nghiệm tốt lẫn xấu về các thương hiệu nhưng họ có khả năng chia sẻ trải nghiệm xấu nhiều lần. DVCSKH không tốt có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận của bạn. Năm 2016, các doanh nghiệp đã mất 62 tỷ đô la trong kinh doanh vì DVCSKH kém. Mọi người mong đợi được chăm sóc bởi các thương hiệu, ngay cả khi đó là một công ty ít được biết đến. Đối với doanh nghiệp mới, cung cấp DVCSKH tốt là một cơ hội để nổi bật.

Khách hàng thích được đánh giá cao, đáp ứng nhu cầu của họ và giải quyết khiếu nại. Dịch vụ khách hàng tốt thường mang đến kết quả là những khách hàng trung thành có khả năng quay lại nhiều lần. Chi phí để có được khách hàng mới đắt hơn so với việc tạo ra một cơ sở khách hàng trung thành. Các công ty thương mại điện tử cung cấp dịch vụ khách hàng tuyệt vời tạo ra giá trị trọn đời với khách hàng của họ và cuối cùng tạo ra nhiều doanh thu hơn.

Những điều bạn cần biết về GearLaunch và DVCSKH

Nhóm DVCSKH của chúng tôi nổi bật bởi:

 • Đội ngũ nhân viên được đào tạo chuyên sâu
 • Đáp ứng kịp thời và thời gian giải quyết nhanh
 • Giải quyết vấn đề một cách hợp lý và chủ động
 • Sẵn lòng giải quyết các vấn đề của người mua
 • Hỗ trợ một cách đồng nhất và thân thiện
 • 3 chuyên viên thanh toán
 • 7 đại lý
 • Hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Đức, tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Pháp

Chúng tôi có tổng cộng 30 nhân viên được đào tạo đầy đủ chia thành 4 nhóm. Các nhóm này hỗ trợ giải quyết vấn đề và luôn hết lòng để đảm bảo mang đến những trải nghiệm tích cực cho người mua hàng của bạn.

Thời gian làm việc:

 • Hỗ trợ trả lời email 24 giờ
 • Hỗ trợ qua điện thoại (9g sáng đến 5g chiều múi giờ Thái Bình Dương)

Tại sao hỗ trợ người mua hàng quan trọng với seller:

 • Khi hài lòng, khách hàng sẽ quay trở lại
 • Bạn sẽ nhận được những đánh giá tích cực trên phương tiện truyền thông xã hội giúp phát triển doanh nghiệp của bạn.
 • Người bán không phải lo lắng vì người mua hàng nhận được sự hỗ trợ mà họ cần.
 • Chúng tôi hiểu người mua hàng của bạn và làm việc để trả lời tất cả các câu hỏi của họ ngay cả trước khi họ thắc mắc.

Mặc dù chúng tôi luôn tuân theo các chính sách của mình, chúng tôi làm việc để đặt mình vào vị trí người mua và đưa ra sự hỗ trợ tốt nhất cho cả người mua và người bán. Mục tiêu của chúng tôi là giải quyết mọi vấn đề trong khả năng một cách tốt nhất và mang đến sự hài lòng của tất cả các bên liên quan. Chúng tôi làm việc với người bán để giải quyết các vấn đề như sự cố thiết kế và bất kỳ chi tiết nào khác ảnh hưởng đến doanh số vì người mua hàng không hài lòng.

Thành công của người bán gắn liền với sự hài lòng của người mua hàng và chúng tôi làm việc chăm chỉ để mang đến điều đó.

Nhấn vào đây để tìm hiểu thêm về tầm quan trọng của dịch vụ khách hàng và lý do tại sao nó quan trọng đối với doanh nghiệp của bạn.

Topics: Print-on-Demand, Customer service

The GearLaunch Blog

We're here to help you grow by providing the latest in:

 • Ecommerce News
 • Marketing Strategy
 • Exclusive insights

 

Subscribe to Email Updates

Recent Posts