GearLaunch Blog

Product Showcase: Lawn Signs

Posted by Stacey Bishop on Sep 4, 2020 12:00:00 PM

For Vietnamese, click here. 

Customers love being able to display a custom lawn sign for many reasons! Whether your customers are planning an event, or they own a business having a sale, custom lawn signs are perfect for certain target audiences.

Lawn Sign Product Highlights

Customers love our lawn signs because they are printed in fade resistant UV inks and they are waterproof! Make sure your customers know how easy they are to use with their metal H-stand stake. 

LawnSign (1)

They are lightweight and durable, which makes them easy to market. Customers can use them year round for any type of event or announcement. 

image (5)

Want to increase sales? Make it personal! Personalization is popular with customers and will help increase your sales! Create a variety of designs that allow them to make it theirs.

image (6)

For example: 

Event announcement: {name} and {name} wedding!

Celebration: Congratulations on your engagement {name} and {name}

Pregnancy announcement: {name} and {name} are having a {gender}!

Sports: {name} {jersey number}

There are tons of ways you can target different audiences with personalization. 

Lawn Sign Ideas!

Lawn signs are used for a variety of reasons. Your customers might use them for: 

 • Parties
 • Events such as weddings & baby showers
 • Social messages
 • Selling a home
 • Garage sale
 • Appreciation
 • Celebrations
 • Political messages
 • Youth Football games 
 • Businesses (sales and announcements)

Marketing Tips

When you settle on a design that fits your audience, target your messaging to fit the occasion and be sure to start marketing well in advance. Customers who are looking to show their support during a political season will want to display a sign in their yard for several months before the upcoming election. Watch for voting dates, which are always available online, and start marketing your designs anywhere from 3-6 months in advance. 

Off season marketing efforts for lawn signs might include garage sales, business messages, or events that aren’t dependent on a holiday such as weddings or other celebrations. Brick and mortar businesses often use signs to promote sales or to drive traffic into their stores. Many customers also use yard signs to tell others where to go to join them for their celebrations. 

Pinspiration!

Ready for more awesome inspiration? Check out our Pinterest board FILLED with designs and other ideas. Take our inspiration and create your own magical sign for your target audience. 

 

Calls to Action

Feeling inspired? You’ll need awesome calls to action to capture your audience's attention! Whether you are sending emails or finding customers on social media or in an ad, you’ll need to make sure you understand your customers and tailor your messaging for them. 

Here are a few to get you started:

 • Put your message on a lawn sign for the world to see! Shop now!
 • Celebrate {event} with an eye-catching sign! Check out our designs.
 • Support essential workers with one of these signs! Shop today!
 • Show your support for {cause} with these signs! Browse our selection.  

Ready to start selling? Perfect! For more details about lawn signs, you can read all about the specifics in our Lawn Sign Product Guide. --------


 

Sản Phẩm Trang Trí: Bảng Hiệu-Lawn Signs

Có nhiều lý do để khách hàng thích một sản phẩm trang trí -bảng hiệu bãi cỏ tùy chỉnh (Lawn Sign)! Đây là một sản phẩm hoàn hảo cho nhiều mục đích sử dụng khác nhau, cho dù khách hàng là cá nhân đang chuẩn bị cho một sự kiện quan trọng, hay là doanh nghiệp đang bán hàng, họ đều cần đến Lawn Signs. 

Một số điểm đáng chú ý. 

Khách hàng thích sản phẩm bảng hiệu bãi cỏ của chúng tôi bởi vì chúng được in bằng mực UV chống phai màu và chống thấm nước! Bảng hiệu được trang bị chân đứng kim loại chữ H dễ dàng sử dụng. 

Bảng hiệu được ưa chuộng trên thị trường với kết cấu nhẹ và bền chắc. Khách hàng có thể sử dụng quanh năm với bất kỳ thông báo hay sự kiện nào. 

Nếu bạn muốn gia tăng doanh số, hãy thử tính năng cá nhân hóa. Cá nhân hóa phổ biến với khách hàng và sẽ giúp bạn tăng doanh thu.  Hãy tạo hàng loạt thiết kế cho phép khách hàng biến nó thành của họ. 

Ví dụ: 

Thông báo sự kiện:  {name} and {name} wedding! Đám cưới của {Tên KH} and {Tên KH}

Lễ kỷ niệm: Congratulations on your engagement {name} and {name} Mừng ngày đính hôn {Tên KH} và {Tên KH}

Thông báo giới tính em bé: {name} and {name} are having a {gender}! {Tên KH} và {Tên KH} sắp có một bé trai/ gái. 

Thể thao: {name} {jersey number}  Số áo của {Tên KH}

Có hàng ngàn cách giúp bạn nhắm đến đối tượng mục tiêu bằng cá nhân hóa. 

Ý tưởng thiết kế bảng hiệu

 • Ủng hộ các Đảng chính trị
 • Các sự kiện như đám cưới & rửa tội
 • Tuyên truyền 
 • Bán nhà
 • Bán garage xe
 • Thể hiện sự đánh giá
 • Lễ kỷ niệm
 • Thông điệp chính trị
 • Các môn thể thao cho giới trẻ
 • Doanh nghiệp (bán hàng và thông báo)

 

Bí kíp Marketing 

Khi bạn đã có thiết kế phù hợp với đối tượng của mình, hãy nhắm mục tiêu với thông điệp phù hợp bằng một chiến dịch marketing tốt. Những khách hàng quan tâm đến chính trị sẽ muốn cắm bảng thông báo thể hiện quan điểm trong nhiều tháng trước kỳ bầu cử. Hãy theo dõi ngày bầu cử, danh sách ngày này luôn có sẵn, bạn có thể bắt đầu tiếp thị các thiết kế phù hợp trước 3-6 tháng. 

Với các chiến dịch marketing trái mùa, bạn có thể nhắm đến thông điệp kinh doanh, bán nhà, bán garage xe, hoặc các sự kiện như đám cưới và các ngày kỷ niệm. Các công ty vật liệu xây dựng (gạch- vữa) thường đặt bảng hiệu để thúc đẩy bán hàng hay thu hút lưu lượng khách hàng đến cửa hàng. Rất nhiều khách hàng cũng sử dụng bản hiệu như bảng hướng dẫn đến lễ kỷ niệm của họ. 

 

Cảm hứng thiết kế!

Bạn muốn tìm nguồn cảm hứng tuyệt vời, hãy thử Pinterest board với rất nhiều thiết kế và ý tưởng sáng tạo. Hãy xem các gợi ý và tạo ra các bảng hiệu ma thuật phù hợp với đối tượng của mình. 

Kêu gọi hành động

Bạn cũng cần những lời kêu gọi tuyệt vời để thu hút khách hàng, dù bạn sử dụng email hay chạy quảng cáo trên các nền tảng, bạn sẽ cần chắc chắn rằng mình hiểu khách hàng bằng cách gửi các thông điệp phù hợp đến họ. 

Một số gợi ý:  

 • Hãy đặt thông điệp trên tấm bảng này cho cả thế giới nhìn thấy! Mua ngay!
 • Chào mừng sự kiện {event} với một tấm biển hiệu bắt mắt! Hãy xem các thiết kế của chúng tôi. 
 • Hỗ trợ những người lao động thiết yếu với một trong những tấm biển hiệu này! Mua ngay hôm nay!
 • Hãy thể hiện sự ủng hộ của bạn cho {lý do} với biển hiệu này! Duyệt các lựa chọn sau. 

Bạn đã sẵn sàng để bán hàng chưa? Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm bảng hiệu bạn có thể đọc thêm thông tin bán hàng tại đây. 


Topics: Products

The GearLaunch Blog

We're here to help you grow by providing the latest in:

 • Ecommerce News
 • Marketing Strategy
 • Exclusive insights

 

Subscribe to Email Updates

Recent Posts