GearLaunch Blog

June Trends Report

Posted by Stacey Bishop on Apr 28, 2020 8:00:00 AM

For Vietnamese, click here.

June is a wonderful time of year for being outdoors. Kids are done with school for the year and the weather has warmed up. June 20th is officially the first day of summer, but many people are enjoying the change of season long before. While there aren’t as many big holidays for ecommerce marketing, if you use the right strategies, you will have sizzling sales all summer long! 

Flag Day: June 14th

A common theme for your designs that will be popular all summer long is anything with a patriotic design. Customers love to display their love of their country all summer long and it’s a versatile theme that works well across many different products. Patriotic celebrations are kicked off every year with Flag Day. It’s marks the day the U.S. adopted the first national flag on June 14th, 1777. 

Product Inspiration

Customers LOVE to decorate for the season. Consider putting your patriotic designs on wall art for customers looking to freshen up a room in their house! If you haven’t started selling your art on other products, it’s a good opportunity to try it out. It gives you more opportunities to upsell or cross sell when you offer your designs on multiple products. 

FlagDay Canvas

Marketing Inspiration

Email is the key to your audience! If you are just starting out, it may feel impossible to build your email list. One popular way to encourage your potential customers to sign up for your email list is to offer a discount code for their first purchase when they sign up! It’s also important to capture emails as part of your checkout process for future email incentives and marketing. 

National Go Fishing Day: June 18th

Not all of your marketing efforts have to revolve around the major holidays! If you have a super niched audience, they might enjoy marketing efforts surrounding smaller, lesser known holidays that highlight something they love. National Go Fishing Day is a perfect example. Celebrated on June 18th every year, fishers everywhere will take a day off and simply go fishing. It’s often a fun bonding experience with other family members and a good opportunity to be out in nature!

Product Inspiration

Fishers are early risers for the best chance of catching some fish, which means they’ll likely go for an early morning cup of coffee. Consider a funny saying or design on a mug. For many who love to fish, it’s not just a hobby, but a summer sport. Have a few designs ready for the summer crowd!

GoneFishin Mug

Marketing Inspiration

If you have a social media presence, leverage your best platform! You can make your Instagram account shoppable so customers can purchase their favorite items right on their phone. Pinterest also makes it easy to run ads, and sell products. Consider running a test and see which platform is right for your social media marketing efforts. 

Father’s Day: June 21st

Father’s Day spending has grown by a whopping 70% since 2009, making it one of the biggest holidays of the summer! It’s important to start working on your campaigns well in advance so you can capitalize on ecommerce sales. Many consumers start shopping for Father’s Day as soon as Mother’s Day (May 10th) is over. 

Product Inspiration

NRF’s survey shows that 45% of customers are looking for a unique gift for Father’s Day. As you choose your products and designs, keep your customers in mind and create something that will stand out. Consider offering the same design on multiple products. Some customers may prefer T-shirts, while others are looking for mugs or even cell phone cases. 

FaThor Tee

Marketing Inspiration

The main demographic spending money on the holiday are consumers between the age of 35 and 44. If your current target audience falls in the same age range, be sure you are including age in your targeted ads. Another important element for success is doing keyword research and including keywords in your meta data, alt text, product descriptions, and other relevant places on your website. You can read more about writing product descriptions with SEO best practices here.

Keep your sales sizzling this summer with awesome marketing and designs. Consider a few other fun holidays during the month of June and try something new!   

Monthly Planner - June

-------------

 

Cập nhật  xu hướng tháng 6

Tháng Sáu là một thời gian tuyệt vời trong năm để  tận hưởng hoạt động ngoài trời.  Kết thúc năm học và thời tiết đã ấm lên. Ngày 20 tháng 6 chính thức là ngày đầu tiên của mùa hè, nhưng nhiều người đang tận hưởng sự thay đổi từ lâu. Mặc dù  không có  nhiều ngày lễ lớn để tiếp thị thương mại điện tử, nhưng nếu bạn sử dụng các chiến lược phù hợp, bạn sẽ có doanh số hấp dẫn suốt cả mùa hè dài!

Ngày lễ quốc kỳ: 14 tháng 6

Một chủ đề phổ biến cho các thiết kế của bạn sẽ phổ biến trong suốt mùa hè dài là  thiết kế mang chủ nghĩa yêu nước. Khách hàng thích thể hiện tình yêu của đất nước họ suốt mùa hè và đó là một chủ đề linh hoạt, hoạt động tốt trên nhiều sản phẩm khác nhau. Lễ kỷ niệm yêu nước được khởi động hàng năm với Ngày Quốc kỳ. Nó đánh dấu ngày Hoa Kỳ thông qua quốc kỳ đầu tiên vào ngày 14 tháng 6 năm 1777.

Cảm hứng sản phẩm

Khách hàng yêu thích việc trang trí cho mùa này. Hãy xem xét đưa các thiết kế yêu nước của bạn lên tranh treo  tường,  khách hàng có thể làm mới căn phòng trong nhà của họ! Nếu bạn  chưa bao giờ bán tác phẩm của mình trên các sản phẩm khác, thì đó là một cơ hội tốt để dùng thử. Nó cung cấp cho bạn nhiều cơ hội hơn để bán hoặc bán chéo khi bạn cung cấp thiết kế của mình trên nhiều sản phẩm.

FlagDay Canvas

 

Cảm hứng tiếp thị

Email là chìa khóa cho khán giả của bạn! Nếu bạn chỉ mới bắt đầu, có thể cảm thấy không thể xây dựng danh sách email của bạn. Một cách phổ biến để khuyến khích khách hàng tiềm năng của bạn đăng ký danh sách email của bạn là cung cấp mã giảm giá cho lần mua hàng đầu tiên khi họ đăng ký! Nó cũng quan trọng để nắm bắt email như là một phần của quá trình thanh toán của bạn cho các ưu đãi và tiếp thị email trong tương lai.

Ngày câu cá quốc gia: ngày 18 tháng 6

Không phải tất cả các nỗ lực tiếp thị của bạn phải xoay quanh các ngày lễ lớn! Nếu bạn có một đối tượng riêng, họ có thể tận hưởng những nỗ lực tiếp thị xung quanh những ngày lễ nhỏ hơn, ít được biết đến hơn làm nổi bật những thứ họ yêu thích. Ngày câu cá quốc gia là một ví dụ hoàn hảo. Được tổ chức vào ngày 18 tháng 6 hàng năm, ngư dân ở khắp mọi nơi sẽ nghỉ một ngày và chỉ đơn giản là đi câu cá. Nó thường là một trải nghiệm gắn kết thú vị với các thành viên khác trong gia đình và là cơ hội tốt để hòa mình vào thiên nhiên!

GoneFishin Mug

Cảm hứng sản phẩm

Người câu cá là những người dậy sớm để có cơ hội bắt cá., điều đó có nghĩa là họ có thể sẽ đi uống một tách cà phê sáng sớm. Hãy xem xét một câu nói hoặc thiết kế hài hước trên một chiếc cốc. Đối với nhiều người thích câu cá, nó không chỉ là một sở thích, mà còn là một môn thể thao mùa hè. Có một vài thiết kế đã sẵn sàng cho đám đông mùa hè! 

Cảm hứng tiếp thị

Nếu bạn có sự hiện diện của phương tiện truyền thông xã hội, hãy tận dụng nền tảng tốt nhất của bạn! Bạn có thể làm cho tài khoản Instagram của mình có thể mua được để khách hàng có thể mua các mặt hàng yêu thích của họ ngay trên điện thoại của họ. Pinterest cũng giúp bạn dễ dàng chạy quảng cáo và bán sản phẩm. Xem xét việc chạy thử nghiệm và xem nền tảng nào phù hợp với các nỗ lực tiếp thị truyền thông xã hội của bạn.

Ngày của Cha: ngày 21 tháng 6

Chi tiêu trong ngày của cha cha đã tăng 70% kể từ năm 2009, khiến nó trở thành một trong những ngày lễ lớn nhất của mùa hè! Điều quan trọng là bắt đầu làm việc trước các chiến dịch của bạn để bạn có thể tận dụng doanh số thương mại điện tử. Nhiều người tiêu dùng bắt đầu mua sắm cho Ngày Cha Cha ngay sau khi Ngày Mẹ Mẹ (ngày 10 tháng 5) kết thúc.

FaThor Tee

Cảm hứng sản phẩm

Khảo sát của NRF cho thấy 45% khách hàng đang tìm kiếm một món quà độc đáo cho Ngày Cha Cha. Khi bạn chọn sản phẩm và thiết kế, hãy ghi nhớ khách hàng và tạo ra thứ gì đó nổi bật. Xem xét việc cung cấp cùng một thiết kế trên nhiều sản phẩm. Một số khách hàng có thể thích áo phông, trong khi những người khác đang tìm kiếm cốc hoặc thậm chí vỏ điện thoại di động.

Cảm hứng tiếp thị

Theo khảo sát  cho ngày lễ,  người tiêu dùng trong độ tuổi thường từ 35 đến 44. Nếu đối tượng mục tiêu hiện tại của bạn rơi vào cùng độ tuổi, hãy chắc chắn rằng bạn bao gồm độ tuổi trong quảng cáo được nhắm mục tiêu. Một yếu tố quan trọng khác để thành công là thực hiện nghiên cứu từ khóa và bao gồm các từ khóa trong dữ liệu meta, văn bản thay thế, mô tả sản phẩm và các địa điểm có liên quan khác trên trang web của bạn. Bạn có thể đọc thêm về cách viết mô tả sản phẩm với các thực tiễn tốt nhất về SEO tại đây.

Giữ doanh số của bạn nóng bỏng trong mùa hè này với các thiết kế và tiếp thị tuyệt vời. Hãy xem xét một vài ngày lễ vui vẻ khác trong tháng Sáu và thử một cái gì đó mới!

 

Monthly Planner - June

Lịch ngày

4 tháng 6: Ngày ôm mèo của bạn

Ngày 5 tháng 6: Ngày bánh rán quốc gia

Ngày 8 tháng 6: Ngày Đại dương Thế giới

14 tháng 6: Ngày Quốc kỳ

18 tháng 6: Ngày đi câu cá quốc gia

20 tháng 6: Ngày đầu tiên của mùa hè

Ngày 21 tháng 6: Ngày Của Cha

26 tháng 6:  Ngày Đưa chó của bạn đi làm ngày

30 tháng 6: Ngày truyền thông xã hội 

 

Topics: Products, trends, Marketing

The GearLaunch Blog

We're here to help you grow by providing the latest in:

  • Ecommerce News
  • Marketing Strategy
  • Exclusive insights

 

Subscribe to Email Updates

Recent Posts