GearLaunch Blog

How Your Store Can Capitalize on New Year's Resolutions

Posted by Ngan Ton on Dec 5, 2018 5:00:00 PM
Find me on:

For Vietnamese, click here.

New Year’s: The time of year when Americans make commitments to eating better, exercising more, learning a new skill, or saving money. The start of a new year triggers something in us that is determined to be better, making it an opportune time for businesses. Now is the time for retailers to offer any relevant products and services that can help New Year’s resolutioners.  

Here are a few ways your store can capitalize on New Year’s resolutions.

Healthy goals, healthy profits

January and some of February will be the busiest time for gyms, fitness clubs, and health centers, but it can also be a great time for fitness apparel and accessories brands. New gym-goers are potentially new shoppers.

If this opportunity has your name on it, here are a couple of tips:

 • Shoppers want to know your clothing can keep up with their workouts, so highlight any unique features and materials.

 • Shoppers have set a health-oriented goal because they want to feel and look better. If your rad designs can help boost their confidence, don’t forget to mention it!

Buy more, save more

Saving money is one of the most common resolutions people try to commit to. While this usually means cutting out excess spending and cutting out non essential purchases, retailers still have an opportunity to appeal to these resolutioners—promotions.

Shoppers who are on a tight budget may just be tempted enough to loosen their purse strings if your deals are absolutely irresistible.

New year, new you

January is usually filled with good intentions. Many people want to pick up better habits, learn new things, or try something new. The best thing you and your business can do is support these well-intended endeavors. If you have a product that can support or assist their cause, be sure to let them know.

For example:

 • Shoppers who want to start buying local groceries to support the community may be in the market for a new tote bag to carry those items.

 • Employees who want to be more positive at work may be in the market for a motivational poster.

 • Regular coffee drinkers looking to save money by making their own brew daily may need a new favorite mug.

The ways in which you and your products can assist others in achieving their goals in the coming year are endless. However, the New Year’s resolution window is not. Most surveys find that commitment to resolutions tend to fizzle out by February. So, if you’re looking to be one of the brands that successfully capitalizes on resolutions, now is the time to start planning.

For more campaign ideas, check out our guide:

Download the guide!

-----

Năm mới là giai đoạn người Mỹ thường tạo mục tiêu sống như ăn lành mạnh hơn, tập thể thao nhiêu hơn, học 1 kĩ năng sống mới hoặc tiết kiệm chi tiêu. Sự khởi đầu mới thúc đẩy và tạo quyết tâm sống tốt hơn và tìm kiếm cơ hội làm việc. Bây giờ là lúc các nhà bán lẻ cung cấp bất kỳ sản phẩm và dịch vụ có liên quan đến động lực sống trong năm mới.

Dưới đây là một vài cách mà cửa hàng của bạn có thể vận dụng lên ý tưởng.

Mục tiêu lành mạnh, lợi nhuận lành mạnh

Tháng một và thời gian đầu của tháng hai sẽ là thời gian bận rộn nhất tại các phòng tập thể dục, câu lạc bộ thể dục và trung tâm y tế, nhưng nó cũng có thể là một thời gian tuyệt vời để quảng bá cho sản phẩm quần áo thể dục và thương hiệu phụ kiện. Người mới tập thể dục là những người mua sắm tiềm năng mới.

Nếu bạn thấy đây là cơ hội dành cho bạn, dưới đây là một vài mẹo hữu ích:

 • Người mua hàng muốn biết quần áo của bạn có thể phù hợp với các bài tập của họ, vì vậy hãy nêu bật bất kỳ tính năng và tài liệu độc đáo nào.

 • Người mua sắm đã đặt mục tiêu theo hướng sức khỏe vì họ muốn cảm nhận và trông đẹp hơn. Nếu thiết kế rad của bạn có thể giúp tăng sự tự tin của họ, đừng quên đề cập đến nó!

Mua nhiều hơn, tiết kiệm nhiều hơn

Tiết kiệm tiền là một trong những quyết tâm phổ biến nhất mà mọi người cố gắng cam kết thực hiện. Mặc dù điều này thường có nghĩa là cắt giảm chi tiêu quá mức và cắt giảm các giao dịch mua bán không cần thiết, các nhà bán lẻ vẫn có cơ hội hấp dẫn những người có quyết tâm này qua cách tạo những ưu đãi.

Những người mua sắm có ngân sách eo hẹp chỉ có thể bị cám dỗ đủ để nới lỏng ví của họ nếu ưu đãi của bạn hoàn toàn không thể cưỡng lại được.

Năm mới, con người mới

Tháng một thường được lấp đầy với dự định tốt. Nhiều người muốn bắt đầu thói quen tốt hơn, học những điều mới, hoặc thử một cái gì đó mới. Điều tốt nhất bạn và doanh nghiệp của bạn có thể làm là hỗ trợ những dự định tích cực này. Nếu bạn có một sản phẩm có thể giúp đỡ hoặc hỗ trợ nguyên nhân của họ, hãy cho họ biết.

Ví dụ:

 • Những người mua sắm muốn bắt đầu mua hàng hoá địa phương để hỗ trợ cộng đồng có thể cần một chiếc túi tote mới để mang những vật dụng đó.

 • Những nhân viên muốn tích cực hơn trong công việc thì cần một tấm áp phích động lực.

 • Những người uống cà phê thường xuyên tìm cách tiết kiệm tiền bằng cách tự pha hàng ngày có thể cần một cốc mới.

Những cách thức mà bạn và các sản phẩm của bạn có thể giúp những người khác đạt được mục tiêu của họ trong năm tới là vô tận. Tuy nhiên quyết tâm của con người thì ko kéo dài mãi. Các cuộc điều tra cho thấy quyết tâm của mọi người có xu hướng biến mất vào tháng Hai. Vì vậy, nếu bạn muốn trở thành một trong những thương hiệu tận dụng thành công các quyết tâm sống,, bây giờ là lúc bắt đầu lập kế hoạch.

Để có thêm ý tưởng chiến dịch, hãy xem hướng dẫn của chúng tôi tại:

Download the guide!

Topics: Tips and Tactics

The GearLaunch Blog

We're here to help you grow by providing the latest in:

 • Ecommerce News
 • Marketing Strategy
 • Exclusive insights

 

Subscribe to Email Updates

Recent Posts