GearLaunch Blog

How to find a niche for your online store

Posted by Stacey Bishop on Feb 4, 2020 8:00:00 AM

For Vietnamese, click here. 

One of the most important parts of getting started with a print on demand business is identifying a niche. One good idea isn’t enough for true success, but it is a good place to start. If you want to launch a thriving online business, you need to do your research and choose the right niche. 

Here are 6 ways to find a niche for your online store.

Identify Your Interests and Passions

The best place to start as you try to identify the niche you want to focus on is your current interests and passions. As a new business owner, you are more likely to stick with it if it’s something that already interests you. Start by making a list of 10 topics you find interesting. Some questions you could ask yourself are:

 • What clubs or groups do you belong to?
 • What topics do you enjoy learning about?
 • Are there topics you already read about or are knowledgeable about?
 • What do you look forward to doing in your spare time?

Photo by Ian Schneider on Unsplash

When you choose a niche you are passionate about, you are more likely to persevere when you experience the challenges of running a business. 

Identify a Problem You Can Solve

Part of the research process should include understanding your potential clients. The best ideas will help your customers solve a problem. Remember, while you are creating a product, the people who will eventually be your customers are the driving force of your new business. Create your store for the people you will serve and you will win big in your niche. Forums such as Quora and Reddit are wonderful for doing some in-depth research into questions and problems your potential customers are trying to solve. 

Think about how your products or designs will help your future customers. There is always room for new and innovative ideas and designs. If you can identify your target market, you can also create opportunities to have one-on-one conversations with the people you are hoping to serve to uncover their pain points. 

Research Your Competition

The next phase of identifying your niche involves extensive competitor research. You need to know and understand what other solutions are already available and determine how you are going to provide a better or different solution. It’s ok to have a bit of competition, but you want to understand the established brands in your niche. Create a spreadsheet with all of the businesses you discover online in your niche and log the ways they stand out or succeed online. Then, ask yourself questions about your business idea. 

william-iven-gcsNOsPEXfs-unsplash

How will you stand out? What makes your business better or different? How will you differentiate your business or your offer? A few ways you can stand out in your niche may include:

 • Provide high-quality content: Many new business owners are so focused on the products they are selling, they don’t spend time to create high-quality content. Create amazing mock-ups and great social media content and you are sure to stand out.
 • Consider paid ads: You don’t have to have a massive budget to stand out. Many new business owners skip over paid social media ads due to budgetary constraints, however, more times than not, it is extremely difficult to stand out without an ad budget. 
 • Provide awesome customer service: A quick way for a new brand to make a splash online is to provide customers top-notch customer service. They’ll be sure to tell their friends and family about your business if you give them awesome service. 

Do Keyword Research

Keyword research is another important part of understanding the niche you are considering. Most new business owners make the mistake of thinking too broadly when it comes to niches. For example, the keyword “yoga” is too broad. Instead, think of ways to narrow the niche. Search for keywords such as “yoga tank tops” or “yoga pants.” Then, keep narrowing down until you have a keyword with medium to low-level search volume. 

Search volume is simply a term that describes how many people are searching for a keyword at any given time. You can use tools like Ahrefs or SEMrush for your keyword searches. Stick to target keywords with a search volume of 1,000 or higher. A low search volume doesn’t necessarily indicate there’s no niche, but it may indicate that you’ll have to put more effort into being found online because fewer people are searching for your niche. 

Narrow Your Niche

Now that you’ve done your competitor research and keyword research, it’s time to narrow your niche. Your list of 10 should now be only 2 or 3. Your final choice should be based on all of the research you’ve done to this point. One final consideration is the profitability of your niche. Browse sites such as Amazon or Google and determine if there’s a place for your niche. Make a note of prices and understand what strategies you will use to price your products in your store. Chances are good that your idea will be profitable if you approach your business in the right way.

glenn-carstens-peters-RLw-UC03Gwc-unsplash

Test Your Idea

Now that you have a narrow niche, it’s time to start testing! One common way of testing a new niche is to set up a landing page and use paid ads to drive some pre-sales traffic. It’s a good opportunity to test messaging and find the right one for your audience. You can leverage A/B split testing through your email and ad messaging to help you fine-tune your product, your offer, and your message. 

 

InfoGraphic

It’s important to remember that it takes time and effort to create a successful online store. With patience, persistence, and the right foundation, your store will be up and running in no time! 

Ready to get started? Let GearLaunch help!

 

-----

 

 

Làm cách nào để tìm được thị trường ngách cho cửa hàng kinh doanh trực tuyến của bạn

Một trong những phần quan trọng nhất để khởi nghiệp  trong ngành in theo yêu cầu là xác định được thị trường ngách. Có một ý tưởng hay chưa đủ để thành công thực sự, nhưng đó là một điểm tốt để bắt đầu. Nếu bạn muốn bắt đầu một việc kinh doanh online thuận lợi, bạn cần thực hiện nghiên cứu của mình và chọn đúng ngành.

Sau đây là 6 cách để tìm ra thị trường ngách cho cửa hàng online của bạn. 

Xác định sở thích và đam mê của bạn

Nơi tốt nhất để bắt đầu xác định thị trường ngách mà bạn muốn tập trung vào là sở thích và đam mê hiện tại của chính bạn. Là chủ sở hữu doanh nghiệp mới, bạn có nhiều khả năng gắn bó với một cái gì đó mà bạn quan tâm. Hãy bắt đầu bằng cách lập danh sách 10 chủ đề bạn thấy thú vị. Một số câu hỏi bạn có thể tự hỏi mình là:

 • Những câu lạc bộ hoặc nhóm bạn yêu thích là gì?
 • Những chủ đề nào mà bạn thích thú khi học ?
 • Những chủ đề bạn đã từng đọc hoặc có kiến thức về nó?
 • Bạn muốn làm gì trong thời gian rảnh ?

ian-schneider-TamMbr4okv4-unsplash

Khi bạn chọn một lĩnh vực bạn đam mê, bạn sẽ có khả năng kiên trì khi vấp phải những thách thức trong việc điều hành kinh doanh đó. 

Xác định một vấn đề mà bạn có thể giải quyết

Thấu hiểu khách hàng tiềm năng là một phần của quá trình nghiên cứu thị trường. Những ý tưởng nào tốt nhất sẽ giúp khách hàng của bạn giải quyết vấn đề của họ. Hãy nhớ rằng, trong khi bạn đang tạo ra một sản phẩm, khách hàng là những người cuối cùng thúc đẩy công việc kinh doanh của bạn. Sáng tạo nên cửa hàng cho những người bạn sẽ phục vụ, bạn sẽ giành chiến thắng lớn trong thị trường ngách này. Các diễn đàn như Quora và Reddit rất tuyệt vời để thực hiện một số nghiên cứu chuyên sâu với các câu hỏi và vấn đề mà khách hàng tiềm năng của bạn đang cố gắng giải quyết.

Hãy suy nghĩ về cách sản phẩm hoặc thiết kế của bạn sẽ giúp khách hàng tương lai như thế nào? Luôn có chỗ cho những ý tưởng và thiết kế mới lạ sáng tạo. Nếu bạn có thể xác định thị trường mục tiêu của mình, cũng chính là bạn có thể tạo cơ hội để trò chuyện trực tiếp với những người đang cần bạn giải quyết nhu cầu của họ. 

Nghiên cứu sự cạnh tranh

Giai đoạn tiếp theo để xác định thị trường riêng của bạn liên quan đến các đối thủ cạnh tranh. Bạn cần biết và hiểu những giải pháp đã có sẵn và xác định cách bạn sẽ cung cấp một giải pháp tốt hơn hoặc khác biệt hơn. Đây là một cuộc cạnh tranh, nhưng bạn nên hiểu các đối thủ trong thị trường ngách của bạn ra sao. Tạo một bảng tính với tất cả các doanh nghiệp bạn khám phá trực tuyến trong thị trường ngách của bạn và ghi lại những điểm mạnh và những thành công của họ. Sau đó, tự đặt câu hỏi về ý tưởng kinh doanh của mình. 

william-iven-gcsNOsPEXfs-unsplash

Làm thế nào bạn sẽ nổi bật? Điều gì làm cho doanh nghiệp của bạn tốt hơn hoặc khác biệt? Làm thế nào bạn sẽ phân biệt doanh nghiệp của bạn hoặc sản phẩm của bạn? Một vài cách bạn có thể nổi bật trong thị trường ngách của bạn như sau: 

 • Cung cấp nội dung chất lượng cao: Nhiều chủ doanh nghiệp mới rất tập trung vào các sản phẩm họ đang bán, họ không dành thời gian để tạo ra nội dung chất lượng cao. Tạo mock-up tuyệt vời và nội dung truyền thông xã hội tuyệt vời,  bạn chắc chắn sẽ nổi bật.
 • Hãy xem xét các quảng cáo phải trả tiền: Bạn không cần phải có một ngân sách lớn để nổi bật. Nhiều chủ doanh nghiệp mới bỏ qua quảng cáo truyền thông xã hội phải trả tiền do hạn chế về ngân sách, tuy nhiên,  rất khó để nổi bật nếu không có ngân sách quảng cáo.
 • Cung cấp dịch vụ khách hàng tuyệt vời: Một cách nhanh chóng để  tạo nên sự nổi bật trực tuyến là cung cấp cho khách hàng dịch vụ khách hàng hàng đầu. Họ chắc chắn sẽ nói với bạn bè và gia đình về doanh nghiệp của bạn nếu bạn cung cấp cho họ dịch vụ tuyệt vời.

Làm nghiên cứu từ khóa

Nghiên cứu từ khóa là một phần quan trọng khác để hiểu thị trường ngách mà bạn đang xem xét. Hầu hết các chủ doanh nghiệp mới đều mắc sai lầm khi nghĩ quá rộng khi tìm thị trường. Ví dụ: từ khóa Yoga, yoga quá rộng. Thay vào đó, hãy nghĩ cách thu hẹp ngách. Tìm kiếm các từ khóa như xe áo yoga  hay quần yoga. Sau đó, tiếp tục thu hẹp cho đến khi bạn có một từ khóa với khối lượng tìm kiếm từ trung bình đến thấp.

Khối lượng tìm kiếm chỉ đơn giản là một thuật ngữ mô tả có bao nhiêu người đang tìm kiếm một từ khóa tại bất kỳ thời điểm nào. Bạn có thể sử dụng các công cụ như Ahrefs hoặc SEMrush cho các tìm kiếm từ khóa của bạn. Bám sát các từ khóa mục tiêu với khối lượng tìm kiếm từ 1.000 trở lên. Khối lượng tìm kiếm thấp không nhất thiết rằng không có thị trường thích hợp, nhưng nó cho thấy rằng bạn sẽ phải nỗ lực nhiều hơn để được tìm thấy vì có ít người đang tìm kiếm tại vị trí đó. 

Thu hẹp thị trường ngách của bạn

Bây giờ bạn đã thực hiện xong nghiên cứu đối thủ và nghiên cứu từ khóa, đã đến lúc thu hẹp vị trí của bạn.Từ  danh sách 10, bây giờ chỉ là 2 hoặc 3. Lựa chọn cuối cùng của bạn nên dựa trên tất cả các nghiên cứu mà bạn đã thực hiện cho đến thời điểm này. Một xem xét cuối cùng là khả năng sinh lợi từ thị trường của bạn. Xem xét các trang web như Amazon hoặc Google và xác định xem có một nơi nào cho vị trí thích hợp của bạn không. Ghi lại giá cả và hiểu những chiến lược bạn sẽ sử dụng để định giá sản phẩm trong cửa hàng của bạn. Rất có thể ý tưởng của bạn sẽ có lợi nhuận nếu bạn tiếp cận doanh nghiệp của mình đúng cách.

glenn-carstens-peters-RLw-UC03Gwc-unsplash

Kiểm tra ý tưởng của bạn

Bây giờ bạn đã có một thị trường ngách hẹp, đã đến lúc bắt đầu thử nghiệm! Một cách phổ biến để kiểm tra một phân khúc mới là thiết lập trang đích và sử dụng quảng cáo trả tiền để thu hút một số lưu lượng truy cập trước khi bán. Đây là một cơ hội tốt để kiểm tra thông điệp và tìm khách hàng phù hợp với bạn. Bạn có thể tận dụng thử nghiệm phân tách A / B thông qua email và tin nhắn quảng cáo để giúp bạn điều chỉnh sản phẩm, ưu đãi và thông điệp của bạn. 

InfoGraphic

Điều quan trọng cần nhớ là cần có thời gian và nỗ lực để tạo ra một cửa hàng trực tuyến thành công. Với sự kiên nhẫn, bền bỉ và nền tảng phù hợp, cửa hàng của bạn sẽ hoạt động nhanh chóng!

Topics: Marketing

The GearLaunch Blog

We're here to help you grow by providing the latest in:

 • Ecommerce News
 • Marketing Strategy
 • Exclusive insights

 

Subscribe to Email Updates

Recent Posts