GearLaunch Blog

Customer Engagement 101

Posted by Stacey Bishop on Mar 25, 2020 8:00:00 AM

For Vietnamese, click here.

Customer engagement is an important part of building your presence online and the key to building a long-term relationship with your customers. It helps customers feel as though you care about their experience with your brand and their overall satisfaction. 

It’s especially important to connect with your audience during times of difficulty. During the COVID-19 pandemic, you may want to let your customers know you are aware of the struggles they are having, but be sensitive to their needs and keep your messages relevant. Adjust your messaging and engagement tactics to suit your audience where appropriate.

What is customer engagement?

Customer engagement is simply a measure of your company’s interactions across all touchpoints during your customer’s lifecycle. 

These can include:

 • Social media
 • Email
 • Social media chats
 • Comments on your website

Customers expect brands to provide a “human” touch to their interactions. Creating a customer-centric engagement strategy is key for success with your online store. A research study conducted by Bain & Company shows that a small 5% increase in customer retention results in a 25% increase in overall revenue. Customers continue to tell brands they are more likely to remain loyal to an engaged brand.

How do I drive engagement?

Effectively driving engagement requires you to know your audience well. You know who they are, what they are looking for, and what content resonates with them the best. If you don’t know your audience, it will be difficult to provide valuable, engaging content. Take the time to research your target audience to develop the best strategy for your business.

Part of knowing your audience also means understanding what platforms they engage with the most. The best engagement strategies target the platforms and content where your audience is already engaged. 

Email

Email is still an important part of customer engagement and gives you plenty of opportunities to meet them in their inbox. Provide value with discounts, sales, or even surveys for feedback. Some of the emails you need to include in your email strategy are:

 • Welcome emails
 • Transactional emails
 • Newsletters
 • New products and designs available
 • Shopping cart abandonment emails
 • Sales or discounts

webaroo-3Mhgvrk4tjM-unsplash

Creating your email strategy is only one part of encouraging engagement. Your emails don’t help your business if customers don’t open them! For the best emails, you also need:

 • Persuasive subject lines
 • Mobile-friendly emails
 • Engaging content
 • Attractive design

If you are struggling with your emails, consider signing up for a few of your competitor’s emails. Study their strategy and keep a file of the emails you like the best. Use them as inspiration when you are creating your own email content and design. 

Social Media

Social Media is a fantastic opportunity for your brand or business to engage with your audience. Most of your customers enjoy social media and are already looking for awesome brands to connect with online. Take some time to research your audience so you don’t waste your efforts on the wrong platform. 

Then, try some of these engagement tactics:

 • Ask relevant questions.
 • Have a strong CTA like “Tag a friend”
 • Post consistently
 • Consider posting customer reviews
 • Create interactive content such as polls or quizzes
 • Host giveaways
 • Respond to comments or chats

Any type of content that requires your customer’s feedback will help your presence online. There is a ton of information online about this tactic and many other social media trends to help you with your marketing. 

Conclusion:

It’s important for businesses to develop customer-centric strategies for the best success online. Customers expect businesses to be responsive and engaged. Remember, your messages should also be sensitive to current world events and also relevant to your audience. The best way to create engagement is to study your audience and understand their needs. 

Need more ideas? Download more engagement ideas below. 

Download Ideas!

 

-------------

 

Sự Tham Gia Của Khách Hàng

Sự tham gia của khách hàng là một phần quan trọng trong việc xây dựng thương hiệu cửa hàng online và là chìa khóa cho mối quan hệ lâu dài với khách hàng. Điều này giúp khách hàng cảm nhận bạn quan tâm đến trải nghiệm và sự  hài lòng của họ với thương hiệu của mình.

Đây là cách đặc biệt quan trọng để kết nối với khách hàng trong thời kỳ khó khăn. Như trong đại dịch COVID-19 hiện tại, có thể cho khách hàng biết rằng bạn hiểu những khó khăn mà họ đang gặp phải bằng một cách tinh tế và giữ cho thông điệp của bạn có liên quan vấn đề này. Hãy điều chỉnh thông điệp và tạo chiến lược tương tác với đối tượng mà bạn hướng tới một cách thích hợp. 

Sự tham gia của khách hàng là gì?

Sự tham gia của khách hàng chỉ đơn giản là thước đo tương tác của công ty bạn trên tất cả các giai đoạn trong vòng đời khách hàng.

Chúng có thể bao gồm:

 • Truyền thông mạng xã hội
 • Email
 • Trò chuyện trên mạng xã hội
 • Nhận xét về trang web của bạn

Khách hàng mong đợi các thương hiệu phản hồi cho các tương tác của họ. Tạo chiến lược tương tác lấy khách hàng làm trung tâm là chìa khóa thành công với cửa hàng trực tuyến của bạn. Một nghiên cứu được thực hiện bởi Bain & Company cho thấy rằng khi bạn  giữ chân 5% khách hàng sẽ  giúp gia tăng 25% trong tổng doanh thu. Khách hàng cho thấy rằng họ có nhiều khả năng vẫn trung thành với một thương hiệu mà họ đã có trải nghiệm. 

Làm cách nào tôi có thể dẫn dắt sự tham gia của khách hàng? 

Muốn dẫn dắt hiệu quả đòi hỏi bạn phải biết rõ đối tượng của mình. Bạn biết họ là ai, họ đang tìm kiếm điều gì và nội dung nào cộng hưởng với họ tốt nhất. Nếu bạn không biết đối tượng của mình, sẽ rất khó để cung cấp nội dung hấp dẫn, có giá trị. Dành thời gian để nghiên cứu đối tượng mục tiêu của bạn để phát triển chiến lược tốt nhất cho doanh nghiệp của bạn.

Hiểu đối tượng của bạn cũng có nghĩa là hiểu những nền tảng mà họ tham gia nhiều nhất. Các chiến lược tương tác tốt nhất nhắm vào các nền tảng mà khách hàng đã tham gia. 

Email

Email vẫn là một phần quan trọng trong sự tham gia của khách hàng và mang đến cho bạn nhiều cơ hội để tiếp cận khách hàng. Hãy tạo các email có giá trị thông qua việc giảm giá, khuyến mãi, hay khảo sát ý kiến. Một số nội dung bạn cần đưa vào chiến lược email của mình là:

 • Email chào mừng
 • Email giao dịch
 • Bản tin
 • Sản phẩm mới và thiết kế có sẵn
 • Email nhắc nhở giỏ hàng chưa hoàn thành
 • Khuyến mãi hoặc giảm giá

Tạo chiến lược email của bạn chỉ là một phần của việc khuyến khích sự tham gia. Email sẽ không hiệu quả nếu khách hàng không xem chúng! Đối với các email bạn cần lưu ý:

 • Dòng tiêu đề thuyết phục
 • Email thân thiện với thiết bị di động
 • Nội dung thu hút
 • Thiết kế hấp dẫn

Nếu bạn đang gặp khó khăn với email của mình, hãy xem xét việc đăng ký một vài email từ đối thủ. Nghiên cứu chiến lược của họ và giữ một tệp các email bạn thích nhất. Sử dụng chúng như nguồn cảm hứng để bạn tạo ra nội dung và thiết kế email của riêng mình. 

Truyền thông mạng xã hội

Truyền thông mạng xã hội là một cơ hội tuyệt vời để thương hiệu hoặc doanh nghiệp của bạn kết nối với khách hàng. Hầu hết khách hàng của bạn thích phương tiện truyền thông xã hội và đã tìm kiếm các thương hiệu tuyệt vời để kết nối trực tuyến. Hãy dành chút thời gian để nghiên cứu đối tượng để không lãng phí khi định hướng sai lầm. 

Sau đó, hãy thử một số chiến thuật tham gia sau:

 • Đặt câu hỏi liên quan.
 • Có một CTA  (Call-To-Action) mạnh mẽ như  gắn thẻ Tag bạn bè
 • Đăng bài thường xuyên
 • Xem xét đăng đánh giá của khách hàng
 • Tạo nội dung tương tác như các cuộc thăm dò hoặc câu đố
 • Tặng quà
 • Trả lời các bình luận hoặc trò chuyện

Bất kỳ nội dung nào yêu cầu phản hồi của khách hàng của bạn sẽ giúp gia tăng sự hiện diện trực tuyến của bạn. Có rất nhiều chiến lược và nhiều xu hướng truyền thông xã hội khác có thể giúp ích cho việc tiếp thị của bạn. 

Kết luận: 

Các chiến lược lấy khách hàng làm trung tâm rất quan trọng, quyết định sự thành công cho doanh nghiệp online. Khách hàng mong đợi để được đáp ứng và tham gia vào doanh nghiệp của bạn. Hãy nhớ rằng, thông điệp cũng phải phù hợp với các sự kiện hiện tại trên thế giới và cũng phù hợp với đối tượng của bạn. Cách tốt nhất để tạo ra sự tham gia là nghiên cứu đối tượng của bạn và hiểu nhu cầu của họ.

Cần thêm ý tưởng? Tải thêm các ý tưởng  gia tăng sự tham gia tại đây.

Download

 

Topics: Marketing

The GearLaunch Blog

We're here to help you grow by providing the latest in:

 • Ecommerce News
 • Marketing Strategy
 • Exclusive insights

 

Subscribe to Email Updates

Recent Posts