GearLaunch Blog

Three reasons customer service is crucial this holiday season

Posted by Ben Abbey on Dec 3, 2018 9:20:43 AM

For Vietnamese, click here.

The holiday season is here, and it is more important than ever to make sure that your customers are happy! GearLaunch's top-notch customer service team has your back during this busy time. Happy customers are will help you evangelize and build your brand, are more likely to spend money with you in the future, and will recruit others to shop with you. Make sure that your customers are treated right, especially during the holiday season, and they will treat you right!

Keeping customers = money

Keep your existing customer close! Keeping a current customer is much easier than finding a new one. Customers who have already purchased something from your store are more likely to return for an additional purchases. Returning customers means MORE MONEY! In fact, with customers shopping for apparel, return customer spend around 67% more than first timers. 

 

Your Customer Service Affects your brand

Your brand is everything, and how your customers are treated is a reflection of that brand. Building trust with your customers is something that you want to do from the moment they land on your page, to years later when they are returning to purchase from you again. Your brand is defined by the products you sell and the messaging you put out, but the interactions that customer service has with your customers is also a representation of your brand. So, if you want to continue to grow your brand, make sure that you are getting the best customer service team you possibly can.

 

happy customers create more customers

When a customer is happy with the service they have ben provided, they tell others about it! According to research done by Hubspot, 77% of customers who had a positive experience with a brand went on to tell others about that experience. With a quality customer service team, you are much more likely to create those positive experiences that will make your customers want to share the experience with others.
 
 
 

---------
 

Bạn không cần lo lắng vì đã có đội ngũ chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp của GearLaunch hỗ trợ bạn trong mùa cao điểm này. Những khách hàng hài lòng sẽ giới thiệu về bạn và giúp bạn xây dựng thương hiệu, họ sẽ sẵn sàng mua sản phẩm từ bạn trong những lần tiếp theo, đồng thời khuyến khích những người khác mua sản phẩm của bạn. Do đó, hãy đảm bảo rằng khách hàng của bạn được chăm sóc tốt nhất, đặc biệt là trong những ngày lễ, và bạn sẽ được đền đáp xứng đáng! của GearLaunch làm việc này. Việc làm cho khách hàng hài lòng sẽ giúp bạn dễ dàng xây dựng thương hiệu của store, đồng thời cũng giúp gia tăng khả năng khách quay trở lại mua hàng, hoặc giới thiệu bạn bè và người thân mua hàng ở store của bạn. Hãy bảo đảm rằng khách hàng của bạn được chăm sóc đúng cách, đặc biệt là trong mùa lễ hội này!

 

XÂY DỰNG QUAN HỆ THÂN THIẾT VỚI KHÁCH HÀNG CŨ!

Giữ khách hàng hiện có dễ dàng hơn nhiều so với việc tìm kiếm khách hàng mới. Những khách hàng đã mua sản phẩm từ cửa hàng của bạn có xu hướng sẽ mua những sản phẩm kế tiếp. Khách hàng quay lại đồng nghĩa với việc họ sẽ MUA NHIỀU HƠN! Trên thực tế, những khách hàng khi quay lại mua quần áo thường sẽ chi tiêu hơn 67% so với lần mua đầu.

GIỮ KHÁCH HÀNG HIỆN TẠI CỦA BẠN GẦN KỀ!Việc giữ một khách hàng hiện tại dễ dàng hơn nhiều so với việc tìm kiếm một khách hàng mới. Khách hàng đã mua từ store của bạn có nhiều khả năng trở lại để mua thêm. Khách hàng quay trở lại nghĩa là THÊM DOANH THU! Thực tế cho thấy với khách hàng mua sắm quần áo, khách hàng cũ trở lại mua hàng thường sẽ chi tiêu khoảng 67% nhiều hơn so với khách hàng mua lần đầu tiên.

 

DỊCH VỤ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG ẢNH HƯỞNG LỚN ĐẾN THƯƠNG HIỆU CỦA BẠN

Thương hiệu là tài sản đáng giá nhất, và cách khách hàng được chăm sóc sẽ phản ánh thương hiệu của bạn. Xây dựng sự tin tưởng nơi khách hàng là điều bạn cần làm ngay từ giây phút mà khách hàng lựa chọn cửa hàng của bạn, cho đến những năm kế tiếp khi khách hàng tiếp tục quay lại mua sản phẩm. Thương hiệu của bạn được định nghĩa bởi sản phẩm bạn cung cấp và thông điệp bạn truyền tải. Nhưng sự tương tác của bộ phận chăm sóc khách hàng cũng sẽ phần nào đại diện cho thương hiệu đó. Vì vậy, nếu bạn muốn tiếp tục phát triển thương hiệu, hãy đảm bảo rằng bạn cung cấp cho khách hàng dịch vụ chăm sóc tốt nhất có thể.

VIỆC CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG CÓ TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆC XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆUThương hiệu làm nên tất cả, và cách mà bạn đối xử với khách hàng là sự phản ánh của thương hiệu của bạn. Xây dựng niềm tin với khách hàng là điều bạn cần làm từ thời điểm họ truy cập trang web của bạn, cho đến tận nhiều năm sau, khi họ quay lại mua hàng lần nữa. Thương hiệu của bạn được xác định bởi các sản phẩm bạn bán và thông điệp bạn gửi ra, nhưng các tương tác và dịch vụ mà khách hàng nhận được cũng là một đại diện cho thương hiệu của bạn. Vì vậy, nếu bạn muốn tiếp tục phát triển thương hiệu của mình, hãy đảm bảo rằng bạn có một đội ngũ dịch vụ khách hàng tốt nhất.

 

KHÁCH HÀNG TẠO RA KHÁCH HÀNG

Khi khách hàng hài lòng với dịch vụ mà họ được nhận, họ sẽ bắt đầu nói về điều đó! Theo khảo sát được thực hiện bởi Hubspot, 77% những khách hàng có trải nghiệm tích cực với một thương hiệu, họ chia sẻ về trải nghiệm đó với nhiều người khác. Với đội ngũ chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp, bạn chắc chắn sẽ tạo ra những trải nghiệm tích cực khiến khách hàng muốn chia sẻ với mọi người.

MỘT KHÁCH HÀNG HÀI LÒNG GIÚP TẠO THÊM NHIỀU KHÁCH HÀNG MỚIKhi một khách hàng hài lòng với dịch vụ mà bạn cung cấp, họ sẽ kể với bạn bè và người thân về store của bạn! Theo nghiên cứu được thực hiện bởi Hubspot, 77% khách hàng có trải nghiệm tích cực với thương hiệu tiếp tục kể cho người khác về trải nghiệm đó. Với đội ngũ dịch vụ khách hàng chất lượng, bạn có nhiều khả năng tạo ra những trải nghiệm tích cực khiến khách hàng muốn chia sẻ trải nghiệm này với người khác.

Topics: Guides, Holidays, Print-on-Demand, Products

The GearLaunch Blog

We're here to help you grow by providing the latest in:

  • Ecommerce News
  • Marketing Strategy
  • Exclusive insights

 

Subscribe to Email Updates

Recent Posts