GearLaunch Blog

5 Ways to Increase Your Store's Average Order Value

Posted by Ngan Ton on Dec 26, 2018 5:00:00 PM
Find me on:

For Vietnamese, click here.

Owning an ecommerce business can be something of a roller coaster ride. Your new product lines seem to be shooting for the moon one month, but then sales fall flat the next. One solution is to drive more new traffic to your store in the hopes that they'll convert, but this is a costly and time-consuming tactic (especially for newer merchants).

The alternative is maximizing your current base of shoppers and customers. It certainly costs less, and given the familiarity customers already have with your brand, they're a crowd that may be more easily convinced of your products' value.

Maximizing your base is all about increasing average order value. The average order value (AOV) is the average amount per transaction in your store. You can calculate your average order value by dividing total revenue by number of orders. Double check that you're using numbers from the same time period. 

To increase AOV, you'll need to encourage customers to buy more products or to buy more expensive products (or both). Below are 5 practical steps you can apply to do just that.

1. Discount Minimum Qualifications

Discounts usually come with stipulations to encourage various buyer behaviors. For example, product exclusions encourage buyers toward specific items while time limits create a sense of urgency to nudge buyers through any hesitation.

Creating a discount minimum can help increase your average order value. In order to qualify for a discount, shoppers must purchase at least X amount. The discount itself could be an offer for free shipping or a percentage off their entire purchase.

2. GIVE STORE CREDIT

Unlike discount minimums, store credit comes with fewer strings attached. While they do have a time limit, shoppers can spend the credit on any item they want. This makes store credit a great way to get customers coming back and spending on items they wouldn't usually consider because of price.

Giving store credit is easy but you also need to ensure your product prices are high enough to prevent profit loss. For example, if all products in your store are $25 or higher, you can gift $5 to customers who have shopped with you before.

3. Recommend products

Few online sellers operate massively profitable stores with only a few designs. In fact, it's more likely that an online seller lists dozens (even hundreds) of different designs. Ironically, this may be one of the factors causing a sales slowdown.

Offering your customers a wide variety of products can give many the freedom of choice but it can also hinder those searching for specific items. Consequently, some may purchase the first item that meets their minimum criteria before hightailing it and never bothering to browse further. 

This is where product recommendations can play a big role. They provide customers an additional opportunity to view products that are relevant and popular.

Here's an example of what product recommendations look like in stores powered by GearLaunch.

Screenshot_Merchopotamus! Shopping Cart_12-13-2018_11_38_30

4. Upsell or cross-sell

Upsells and cross-sells are similar to product recommendations in that they offer shoppers another opportunity to shop by suggesting relevant products. However, they're also different because the suggestions are completely tailored to items in the customer's cart. 

With cross-sells, customers receive recommendations for complementary products. For example, a shopper with shampoo in their cart may receive a recommendation for conditioner or body wash. 

With upsells, customers receive recommendations for upgrades or higher quality products. For example, a shopper with an 11-ounce mug may receive a recommendation for a 12-ounce mug.

For more tips on upselling, check out our post "How to Upsell Customers and Increase Customer Lifetime Value."

5. Launch a loyalty program

Loyalty programs can help you build a stronger relationship with your customers. The added benefit is loyalty programs encourage customers to buy more from you in order to earn loyalty benefits.

If your store is still in its early days, loyalty programs can be a one-person job. Determine a milestone amount that you can reward customers at, without cutting too heavily into your profits. This number can be a lifetime purchase number or number of purchases they've made with you.

GearLaunch allows sellers to download customer data so you can access this data pretty easily. Once you have the data, sort the numbers in your excel sheet on a regular basis, send out your rewards, and you have the beginnings of a loyalty program!

To continue building it out, make sure you're regularly communicating with your customers and encouraging them to reach the next reward milestone.

Download the guide!

-----

5 CÁCH GIA TĂNG GIÁ TRỊ ĐƠN HÀNG TRUNG BÌNH CHO CỬA HÀNG CỦA BẠN

Sở hữu một doanh nghiệp thương mại điện tử cũng giống như việc lái một chiếc tàu lượn siêu tốc. Doanh số từ các dòng sản phẩm mới của bạn có thể sẽ tăng vụt lên trong một tháng, nhưng sau đó sẽ đột ngột giảm xuống. Có một giải pháp là tăng thêm lưu lượng truy cập mới đến cửa hàng của bạn với hy vọng tỷ lệ chuyển đổi tăng lên, nhưng đây là một chiến thuật tốn kém và mất nhiều thời gian.

Biện pháp thay thế là tối đa hóa chất lượng từ người mua sắm và khách hàng hiện tại của bạn. Biện pháp này chắc chắn sẽ ít tốt kém hơn và với những khách hàng đã quen thuộc với thương hiệu của bạn, đó là một đám đông có thể dễ dàng bị thuyết phục về giá trị sản phẩm của bạn.

Tối đa hóa là việc tăng giá trị đơn hàng trung bình. Giá trị đơn hàng trung bình (AOV) là số tiền trung bình cho mỗi giao dịch trong cửa hàng của bạn. Bạn có thể tính giá trị đơn hàng trung bình của mình bằng cách chia tổng doanh thu cho số lượng đơn đặt hàng. Bạn cần lưu ý kiểm tra kỹ xem bạn có đang sử dụng các số trong cùng khoảng thời gian không.

Để tăng AOV, bạn sẽ cần khuyến khích khách hàng mua nhiều sản phẩm hơn hoặc mua các sản phẩm đắt tiền hơn (hoặc cả hai). Dưới đây là một vài bước thực tế bạn có thể áp dụng để làm việc đó.

1. GIẢM GIÁ KÈM THEO ĐIỀU KIỆN

Giảm giá thường đi kèm với các quy định để khuyến khích các hành vi khác nhau của người mua. Ví dụ, các sản phẩm loại trừ khuyến khích người mua hướng đến các mặt hàng cụ thể trong giới hạn thời gian tạo ra cảm giác cấp bách để thúc đẩy người mua vượt qua bất kỳ sự do dự nào.

Tạo mức chiết khấu tối thiểu có thể giúp tăng giá trị đơn hàng trung bình của bạn. Để đủ điều kiện giảm giá, người mua hàng phải mua ít nhất số tiền theo quy định. Giảm giá có thể là miễn phí vận chuyển hoặc phần trăm giảm toàn bộ trên đơn hàng của họ.

2. TẶNG PHIẾU MUA HÀNG

Không giống như mức chiết khấu tối thiểu, việc tặng phiếu mua hàng đơn giản hơn. Mặc dù có giới hạn thời gian, người mua hàng có thể sử dụng phiếu cho bất kỳ mục nào họ muốn. Điều này làm phiếu mua hàng trở thành một cách tuyệt vời để khiến khách hàng quay trở lại và chi tiêu cho các mặt hàng mà họ thường không cân nhắc vì giá cả.

Cung cấp phiếu mua hàng khá dễ dàng nhưng bạn cũng cần đảm bảo giá sản phẩm của bạn đủ cao để không bị tổn thất lợi nhuận. Ví dụ: nếu tất cả các sản phẩm trong cửa hàng của bạn từ 25 đô la trở lên, bạn có thể tặng 5 đô la cho các khách hàng đã mua sắm với bạn trước đó.

3. SẢN PHẨM ĐỀ XUẤT

Rất ít người bán hàng trực tuyến vận hành các cửa hàng có lợi nhuận ồ ạt chỉ với một vài thiết kế. Trên thực tế, nhiều khả năng một người bán trực tuyến liệt kê hàng chục (thậm chí hàng trăm) thiết kế khác nhau. Trớ trêu thay, đây có thể là một trong những yếu tố khiến doanh số bị chậm lại.

Cung cấp cho khách hàng của bạn nhiều loại sản phẩm có thể mang lại nhiều sự tự do lựa chọn nhưng nó cũng có thể cản trở những người tìm kiếm các mặt hàng cụ thể. Do đó, một số người có thể mua sản phẩm đầu tiên đáp ứng các tiêu chí tối thiểu của họ mà không bao giờ bận tâm để tìm kiếm thêm.

Đây là lý do khiến các sản phẩm đề xuất có thể đóng một vai trò lớn. Họ cung cấp cho khách hàng một cơ hội bổ sung để xem các sản phẩm có liên quan và phổ biến.

Dưới đây là một ví dụ về các đề xuất sản phẩm trông như thế nào trong các cửa hàng được cung cấp bởi GearLaunch.

Screenshot_Merchopotamus! Shopping Cart_12-13-2018_11_38_30

4. UPSELL HOẶC CROSS-SELL

Upsell và cross-sell tương tự như khuyến nghị sản phẩm ở chỗ biện pháp này cung cấp cho người mua hàng một cơ hội khác để mua sắm bằng cách đề xuất các sản phẩm có liên quan. Tuy nhiên, chúng cũng khác nhau vì các đề xuất hoàn toàn tuỳ chỉnh để phù hợp với các mặt hàng trong giỏ hàng của khách.

Với cross-sell, khách hàng nhận được đề xuất cho các sản phẩm bổ sung. Ví dụ, một người mua sắm với dầu gội trong giỏ hàng của họ có thể nhận được đề xuất về dầu xả hoặc sữa tắm.

Với upells, khách hàng nhận được đề xuất các sản phẩm nâng cấp hoặc chất lượng cao hơn. Ví dụ, một người mua sắm với cốc 11-ounce có thể nhận được đề xuất cho cốc 12-ounce.

Để biết thêm mẹo về upsell, hãy xem bài đăng của chúng tôi "Cách upsell và tăng giá trị trọn đời của khách hàng".

5. CHƯƠNG TRÌNH KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT

Các chương trình khách hàng thân thiết có thể giúp bạn xây dựng mối quan hệ mạnh mẽ hơn với khách hàng của mình. Lợi ích gia tăng là các chương trình khách hàng thân thiết khuyến khích khách hàng mua nhiều hơn từ bạn để kiếm được lợi ích trung thành.

Nếu cửa hàng của bạn vẫn còn trong những ngày đầu, các chương trình khách hàng thân thiết có thể là công việc một người. Bạn cần xác định số tiền chi tiêu của khách để tưởng thưởng, mà không cắt giảm quá nhiều vào lợi nhuận của bạn. Số này có thể là tổng số tiền mua hàng hoặc số lần mua mà họ đã thực hiện với bạn.

GearLaunch cho phép người bán tải xuống dữ liệu khách hàng để bạn có thể truy cập dữ liệu này khá dễ dàng. Khi bạn có dữ liệu, hãy thường xuyên sắp xếp các số trong bảng excel của bạn, gửi phần thưởng của bạn và đó là cách mà bạn khởi đầu cho một chương trình khách hàng thân thiết!

Để tiếp tục xây dựng chương trình, hãy đảm bảo bạn thường xuyên liên lạc với khách hàng và khuyến khích họ đạt được cột mốc tiếp theo.

Download the guide!

 

Topics: Tips and Tactics

The GearLaunch Blog

We're here to help you grow by providing the latest in:

  • Ecommerce News
  • Marketing Strategy
  • Exclusive insights

 

Subscribe to Email Updates

Recent Posts