GearLaunch Blog

5 Ways to Boost Customer Retention

Posted by Ngan Ton on Dec 19, 2018 5:30:00 PM
Find me on:

For Vietnamese, click here.

Having launched your share of marketing campaigns to attract new customers, you probably know by now that it costs more to acquire a new customer than to retain an existing customer. Your current customer base is the best asset your business has. These customers already know your brand and products, and they appreciate your service.

Focusing your resources on improving the experience for this group can be a powerful way to increase revenue. Here are just a few ideas you can apply to improve customer retention.

1. Improve customer service

Bots and a lengthy FAQ can certainly go a long way in providing some level of service to your customers. However, implementing a a true support system can help you more effectively communicate with your shoppers and provide them with the exact level of support they need.

Whether it's a live chat, email, or help desk tool, support systems have the potential to turn an inquiry into a sale or a complaint into a resolution. If you can help customers avoid complications, the chances are high that you will also have a loyal, repeat customer.

2. STart a loyalty program

Loyalty programs can be profitable for both you and your customers—you gain repeat business while your customer gain more value as they continue to shop. 

Developing a loyalty program can be as easy as rewarding customers upon their second purchase or once they've reached a specific order value. For GearLaunch Partners, your sales reports make it easy to view leading customers by order value and total number of orders. 

3. Engage via Email

Emails can help you build rapport with your shoppers. The key is ensuring each message adds value. Otherwise, it's likely you will lose them.

Get started by sending a simple follow-up email several days after your customer's first purchase (avoid doing this after every purchase or it loses its significance). In your email, acknowledge their purchase and thank them for buying. This is also a great place to make recommendations for complementary products 

Your follow-up email should be the first of many regularly sent personalized messages. Check out our list of emails that every ecommerce business needs to send.

As is with all of your marketing, it's important customers see consistency in your brand and values. Each email is virtually a test on your ability to remind them why they shopped with you and why an additional purchase will be equally worthwhile.

4. Offer a Return discount

Discounts are a great way to encourage shoppers to buy but they also run the risk of devaluing your brand. Offer too many discount and your customers will become accustomed to never paying full price for your products.

However, when used sparingly, return discounts and promos can be a great incentive to nudge shoppers into coming back. For example, send first time buyers who haven't visited your store in a while a "we miss you" email with a coupon for 10% or 20% off. You can also test different variations using dollar credits instead of percentage discounts.

5. Celebrate Your Customer

Small surprises can be a big win with customers. Find noteworthy moments where you have an opportunity to deliver a small gift. First repeat purchases or the anniversary of a first purchase are just two examples. These milestones can warrant a small discount gift or a personally written note.

These unexpected displays of appreciation can go a long way in improving the overall perception of your brand and will likely encourage customers to come back.

Download the guide!

-----

5 CÁCH ĐỂ TĂNG CƯỜNG DUY TRÌ KHÁCH HÀNG

Bạn có thể biết rằng chi phí tìm kiếm thêm khách hàng mới từ các chiến dịch quảng cáo sẽ đắt đỏ hơn là chi phí duy trì khách hàng hiện tại. Cơ sở dữ liệu khách hàng hiện tại là nguồn quan trọng nhất trong hoạt động kinh doanh của bạn. Những khách hàng này đã biết thương hiệu và sản phẩm của bạn và họ đánh giá cao dịch vụ của bạn.

Tập trung nguồn lực của bạn vào việc cải thiện trải nghiệm cho nhóm này có thể là một cách mạnh mẽ để tăng doanh thu. Đây chỉ là một vài ý tưởng bạn có thể áp dụng để cải thiện việc giữ chân khách hàng.

1. TĂNG CƯỜNG DỊCH VỤ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Cập nhật Danh Mục Câu Hỏi Thường Gặp giúp nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng. Tuy nhiên, việc triển khai một hệ thống hỗ trợ thực sự có thể giúp bạn giao tiếp hiệu quả hơn với người mua hàng và cung cấp cho họ mức hỗ trợ chính xác mà họ cần.Cho dù đó là trò chuyện trực tiếp, email hoặc công cụ trợ giúp, các hệ thống hỗ trợ có khả năng biến một cuộc điều tra thành bán hàng hoặc khiếu nại thành một giải pháp. Nếu bạn có thể giúp khách hàng tránh các phiền phức, khả năng cao là bạn cũng sẽ có một khách hàng trung thành.

2. BẮT ĐẦU CHƯƠNG TRÌNH KHÁCH HÀNG TRUNG THÀNH

Các chương trình khách hàng thân thiết có thể mang lại lợi nhuận cho cả bạn và khách hàng của bạn. Bạn có thể kinh doanh lặp lại trong khi khách hàng của bạn đạt được nhiều giá trị hơn khi họ tiếp tục mua sắm.

Phát triển chương trình khách hàng thân thiết có thể dễ dàng như thưởng cho khách hàng khi mua lần thứ hai hoặc khi họ đã đạt được giá trị đơn hàng cụ thể. Đối với Đối tác GearLaunch, báo cáo bán hàng của bạn giúp dễ dàng xem khách hàng hàng đầu theo giá trị đơn hàng và tổng số đơn đặt hàng.

3. TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG MỐI HỆ QUA EMAIL

Email có thể giúp bạn xây dựng mối quan hệ với người mua hàng. Điều quan trọng là đảm bảo mỗi thông điệp sẽ mang lại giá trị cho khách hàng. Nếu không, có khả năng bạn sẽ mất khách hàng.

Bắt đầu bằng cách gửi email theo dõi đơn giản vài ngày sau lần mua hàng đầu tiên (tránh thực hiện việc này sau mỗi lần mua hoặc mất đi ý nghĩa của nó). Trong email của bạn, xác nhận việc mua hàng của họ và cảm ơn họ đã mua. Đây cũng là một nơi tuyệt vời để đưa ra một số gợi ý sản phẩm khác.

Thêm thông tin về danh sách email cá nhân hoá. Vui lòng tham khảo danh sách email cần thiết cho bất kì doanh nghiệp kinh doanh nào.

Như với tất cả các hoạt động tiếp thị của bạn, khách hàng sẽ thấy sự nhất quán trong thương hiệu và giá trị thương hiệu của bạn.

4. ƯU ĐÃI GIẢM GIÁ

Giảm giá là một cách tuyệt vời để khuyến khích người mua hàng nhưng họ cũng có nguy cơ làm mất giá trị thương hiệu của bạn. Cung cấp quá nhiều giảm giá và khách hàng của bạn sẽ quen với việc không bao giờ trả giá đầy đủ cho các sản phẩm của bạn.

Tuy nhiên, khi được sử dụng một cách tiết kiệm, đúng mực thì giảm giá và khuyến mãi có thể là một động lực tuyệt vời để thúc đẩy người mua hàng quay trở lại. Ví dụ: gửi email tới những người mua lần đầu tiên đã không ghé thăm cửa hàng của bạn trong một thời gian tới l "chúng tôi nhớ bạn" với phiếu giảm giá 10% hoặc 20%. Bạn cũng có thể kiểm tra các biến thể khác nhau bằng tín dụng đô la thay vì chiết khấu phần trăm.

5. KỈ NIỆM ĂN MỪNG CÙNG KHÁCH HÀNG

Một vài món quà bất ngờ nhỏ có thể gây ấn tượng với khách hàng. Tìm những khoảng khắc đặc biệt để có thể gửi tặng món quà nhỏ. Ví dụ đơn hàng lặp lại hoặc kỉ niệm cho lần mua hàng đầu tiên. Những bước ngoặt trên có thể tặng một khuyến mại nhỏ hoặc thiệp viết cá nhân.

Những hiển thị đánh giá cao của khách hàng sẽ nâng cấp tăng cường thương hiệu của bạn và tăng khả năng khách hàng quay trở lại tiếp tục mua sắm.

Download the guide!

Topics: Tips and Tactics

The GearLaunch Blog

We're here to help you grow by providing the latest in:

  • Ecommerce News
  • Marketing Strategy
  • Exclusive insights

 

Subscribe to Email Updates

Recent Posts